BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Právne upozornenia

Autorské právo

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové súbory, videosúbory a animácie, ako aj ich úpravy podliehajú autorským právam a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nesmú byť kopírované, zmenené ani používané na iných internetových stránkach za účelom obchodovania či reprodukcie. Niektoré internetové stránky spoločnosti EvoBus GmbH obsahujú aj obrázky, ktoré podliehajú autorským právam tých subjektov, ktoré ich poskytli.

Obchodné značky

Ak nie je uvedené inak, tak všetky značky uvedené na internetových stránkach spoločnosti EvoBus GmbH predstavujú zákonom chránené obchodné značky spoločnosti EvoBus GmbH alebo Daimler AG, vrátane názvov modelov a všetkých log a emblémov spoločnosti.

Výroky smerované do budúcnosti

Mnohé internetové stránky obsahujú výroky smerované do budúcnosti, ktoré sú založené na odhadoch manažmentu spoločnosti EvoBus GmbH alebo Daimler AG. Použitie slov ako "očakávame", "odhadujeme", "počítame s", "máme v úmysle" a "plánujeme" na týchto internetových stránkach slúži na identifikáciu výrokov smerovaných do budúcnosti. Takéto výroky predstavujú názor spoločnosti EvoBus GmbH alebo Daimler AG v súvislosti s udalosťami v budúcnosti v dobe, kedy boli vyslovené, a preto podliehajú určitým rizikám a pochybnostiam. Ako vyplýva zo správ, ktoré spoločnosť Daimler AG poskytla americkému orgánu pre dohľad nad burzou "U.S. Securities and Exchange Commission" (vrátane najnovšej výročnej obchodnej správy Form 20-F), môže veľa vplyvov viesť k tomu, že skutočné výsledky sa výrazne odlišujú od tu uvedených odhadov. K takýmto vplyvom patria okrem iného zmeny vo všeobecných hospodárskych a obchodných rámcových podmienkach, zmeny vo výmenných kurzoch a úrokových sadzbách, uvedenie konkurenčných výrobkov na trh, nedostatočná akceptácia nových výrobkov a služieb a zmeny v podnikovej stratégii. Spoločnosti EvoBus GmbH a Daimler AG odmietajú akýkoľvek úmysel alebo povinnosť priebežnej aktualizácie týchto výrokov smerovaných do budúcnosti, pretože tieto výroky sú založené výhradne na okolnostiach prítomných v momente ich zverejnenia.

Výrobky a ceny

Po redakčnej uzávierke jednotlivých stránok sa môžu vyskytnúť zmeny. Údaje uvedené na týchto internetových stránkach je preto nutné považovať za informatívne. Vyhradzujeme si právo na zmeny cien a chyby. Zobrazenia môžu obsahovať aj príslušenstvo a zvláštnu výbavu, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky. Farebné odchýlky sú podmienené technikou tlače. Tieto internetové stránky môžu obsahovať aj typy a sprievodné služby, ktoré nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Údaje o cenách a sériových výbavách a o zákonných, právnych a daňových predpisov a účinkoch platia len v určitých krajinách. Platia ceny platné v deň dodania. Pre informácie o záväznom a aktuálnom stave sa vždy obráťte na predajnú pobočku BusStore, generálne zastúpenie alebo dcérsku spoločnosť.

Licenčné práva

Spoločnosť EvoBus GmbH Vám chce ponúkať inovatívny a informatívny internetový program. Dúfame preto, že sa našej kreatívnej úprave potešíte rovnako ako my. Napriek tomu vás prosíme o porozumenie, pretože spoločnosť EvoBus GmbH musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, obchodných značiek a autorských práv a tieto internetové stránky nezaručujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo spoločnosti EvoBus GmbH.

Ručenie a záruka

Spoločnosť EvoBus GmbH poskytuje tieto informácie bez akéhokoľvek ručenia alebo záruky, a to ani výslovne ani mlčky. Rovnako sú vylúčené všetky predpokladné záruky týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na určité účely alebo dodržiavania zákonov a patentov. Aj keby sme predpokladali, že nami poskytnuté informácie sú správne, stále môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti.

Informácie o riešení sporov online

Komisia EÚ vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (takzvaná "platforma OS"). Platforma OS slúži ako kontaktné miesto pre mimosúdne urovnanie sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv na internete. Platformu OS môžete získať na nasledujúcom odkazu:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Poznámka podľa § 36 zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG)

V prípade nemeckých používateľov platí: Daimler AG sa nezúčastní konania na urovnanie sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou v zmysle VSBG a nie je to povinná.

Katalóg autobusov, zoznam použitých autobusov

Javascript je deaktivovaný Pre prezeranie tejto internetovej stránky aktivujte Javascript vo Vašom prehliadači.

Aktualizujte Váš prehliadač Táto internetová stránka si vyžaduje používanie aktuálnejšieho prehliadača.

Choose your language

×

Používame súbory cookie

Majú nám pomôcť pri tvorbe prostredia našich webových stránok optimalizovaného pre potreby používateľov a pri jeho priebežnom vylepšovaní. Používaním webových stránok deklarujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Ďalšie informácie získate z našich upozornení na súbory cookie

Cookies

Spoločnosť Daimler používa cookies a podobné technológie, ako napríklad HTML5 Storage alebo Local Shared Objects (ďalej súhrnne ako „cookies“), aby bolo možné rozpoznať preferencie používateľov a optimálne upraviť internetové stránky. To umožňuje ľahšiu navigáciu a zvýšenie užívateľského komfortu pri návšteve internetovej stránky.

Cookies sú malé súbory, ktorá sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení. Môžu sa použiť pri zisťovaní toho, či už vaše koncové zariadenie komunikovalo s našimi stránkami. Identifikuje sa len súbor cookie na vašom koncovom zariadení.Osobné údaje sa môžu uložiť do cookies až po Vašom schválení alebo vtedy, ak je to technicky nevyhnutné, napr. na umožnenie zabezpečeného prihlásenia sa.

Keď používate našu internetovú stránku, súhlasíte s používaním a ukladaním cookies na Vašom koncovom zariadení. Našu internetovú stránku si môžete prezerať aj bez cookies. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Ukladaniu cookies na Vašom koncovom zariadení môžete zabrániť výberom možnosti *neakceptovať cookies* v nastaveniach Vášho prehliadača. Kedykoľvek môžete vymazať cookies, ktoré už boli uložené do Vášho koncového zariadenia. Informácie o postupe v jednotlivých prípadoch nájdete v návode od výrobcu Vášho prehliadača resp. koncového zariadenia. Ďalšie informácie o deaktivácii Local Shared Objects nájdete tu. Pokiaľ neakceptujete cookies, tak to môže viesť k obmedzeniam funkčnosti našich ponúk.

Cookies rozdeľujeme do nasledujúcich kategórií:

Absolútne nevyhnutné cookies (typ 1)

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné pre správny chod internetových stránok a ich funkcií. Bez týchto cookies nie je možné poskytnúť napr. také služby ako konfigurátor vozidla.

Funkčné cookies (typ 2)

Tieto cookies pomáhajú zlepšiť komfort a výkon internetových stránok a zabezpečujú dostupnosť rôznych funkcií. Vo funkčných cookies možno uložiť napríklad nastavenia jazyka.

Výkonové cookies (typ 3)

Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate internetové stránky. Výkonové cookies nám pomáhajú napríklad pri identifikácii obzvlášť obľúbených oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsah našich internetových stránok cielenejšie prispôsobiť Vašim potrebám a zlepšiť tak pre Vás našu ponuku. Informácie zhromažďované pomocou týchto cookies nie sú osobné údaje. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a vyhodnocovaní informácií nájdete v časti „Vyhodnocovanie údajov o používaní stránky“.

Cookies tretích strán (typ 4)

Tieto cookies vytvárajú tretie strany, napríklad sociálne siete. Používajú sa v prvom rade na integráciu obsahov sociálnych médií, ako sú zásuvné moduly sociálnych sieti na našej stránke.

Na našej internetovej stránke používame nasledujúce cookies:

Názov cookie Popis Typ cookie
PHPSESSID Tieto cookies sa zapisujú pri vyvolaní kontaktného formulára, aby bolo možné uložiť údaje užívateľa z formulára do medzipamäte. typ 1
countryCode V týchto cookies sa ukladá užívateľom zvolená verzia internetovej stránky pre určitú krajinu. typ 1
acceptedLanguage V týchto cookies sa ukladá užívateľom zvolená jazyková verzia internetovej stránky. typ 1
preferredLanguage V týchto cookies sa ukladá URL užívateľom obľúbenej jazykovej verzie úvodnej stránky. Tak sa užívateľ pri svojej ďalšej návšteve automaticky dostane k jazykovej verzii internetovej stránky, ktorú si už predtým zvolil. typ 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Tieto cookies využíva open source softvér Piwik na štatistické vyhodnocovanie prístupov návštevníkov. typ 3
piwik_ignore Pokiaľ návštevník nesúhlasí so štatistickým vyhodnocovaním svojho prístupu prostredníctvom Piwik, nastaví sa toto cookie. typ 3
ppibustrack V tomto cookie sa ukladá jedinečné ID pre umožnenie analýzy vyvolaní stránok s podrobnosťami o vozidlách. Tak možno zistiť, ktorý autobus bol ako často, koľkými rôznymi návštevníkmi a z ktorej krajiny vyvolaný. typ 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Tieto cookies sa nastavujú vtedy, keď užívateľ navštívi stránku "Pobočky" a na tejto stránke sa zobrazujú Google Maps. Tieto cookies pritom nastavuje priamo spoločnosť Google a spoločnosť Daimler ich žiadnym spôsobom nepoužíva. typ 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Tieto cookies sa nastavujú vtedy, keď užívateľ vyvolá internetovú stránku BusStore prostredníctvom reklamy Google Adwords. Tieto cookies pritom nastavuje priamo spoločnosť Google a spoločnosť Daimler ich v žiadnom prípade nepoužíva. typ 4

Vyhodnocovanie údajov o používaní

Cookies používame na zistenie preferencií návštevníkov a rozpoznanie mimoriadne obľúbených oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsah našich internetových stránok cielenejšie prispôsobiť Vašim potrebám a zlepšiť tak pre Vás našu ponuku.

Pre štatistické spracovanie údajov používa spoločnosť Daimler technológiu internetovej analýzy Piwik.

Ak nechcete, aby spoločnosť Daimler zhromažďovala a analyzovala informácie o Vašej návšteve, môžete to kedykoľvek pre budúcnosť odmietnuť (opt-out).

Pre technickú realizáciu tohto nesúhlasu sa vo Vašom prehliadači spustí opt-out cookie. Toto cookie slúži výlučne na priradenie Vášho nesúhlasu. Dbajte na to, že opt-out cookie možno z technických dôvodov používať len pre prehliadač, z ktorého bol spustený. Ak cookies vymažete alebo používate iný prehliadač resp. iné koncové zariadenie, musíte opt-out zvoliť nanovo.

Spustenie opt-out cookie


× Zatvoriť
× Zatvoriť