BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Ochrana údajov

Spoločnosť EvoBus GmbH sa teší z Vašej návštevy našich internetových stránok, ako aj z Vášho záujmu o náš podnik a naše výrobky. Ochranu Vašich súkromných údajov berieme vážne a chceli by sme, aby ste sa počas návštevy našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vašej osobnej sféry pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitá a rešpektujeme ju pri našich obchodných procesoch. Osobné údaje, ktoré poskytnete v priebehu návštevy našich internetových stránok, spracovávame v zmysle ustanovení právnej ochrany údajov v krajine, v ktorej sídli stredisko zodpovedné za spracovanie údajov. Naša politika ochrany údajov sa u nás ako 100% dcérskej spoločnosti spoločnosti Daimler AG riadi kódexom správania sa platným v koncerne Daimler. Internetové stránky spoločnosti EvoBus GmbH môžu obsahovať odkazy na internetové stránky iných predajcov, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Spoločnosť EvoBus GmbH rešpektuje Vašu privátnu a osobnú sféru

Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše internetové stránky, tak naše internetové servery štandardne uložia názov Vášho poskytovateľa internetových služieb, internetovú stránku, z ktorej ste sa dostali na našu stránku, internetové stránky, ktoré u náš navštívite, ako aj dátum a dobu trvania návštevy. Osobné údaje sa okrem toho uložia len vtedy, keď nám ich sami poskytnete, napr. v rámci registrácie, ankety, súťaže alebo pre realizáciu zmluvy.

Využívanie a poskytovanie osobných údajov a účelová väzba

Spoločnosť EvoBus GmbH využíva Vaše osobné údaje na účely technickej správy internetových stránok, pre správu zákazníkov, pre ankety o výrobkoch a pre marketing vždy len v príslušne nutnom rozsahu. Zhromažďovanie resp. poskytovanie osobných údajov štátnym inštitúciám a úradom sa vykonáva len v prípadoch vynútených na základe vnútroštátnych právnych predpisov. Naši pracovníci, agentúry a dcérske spoločnosti sú zaviazaní mlčanlivosťou a musia dodržiavať náš kódex správania sa.

Cookies

Spoločnosť EvoBus GmbH používa cookies pre sledovanie preferencií návštevníkov a pre príslušnú optimalizáciu internetových stránok. Cookies sú malé súbory, ktoré sú dočasne (2 roky) ukladané na Váš pevný disk. To umožňuje ľahšiu navigáciu a zvýšenie užívateľského komfortu pri návšteve internetovej stránky. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii obzvlášť obľúbených oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsah našich internetových stránok cielene prispôsobiť Vašim potrebám a zlepšiť tak pre Vás našu ponuku. Cookies možno použiť pri zisťovaní toho, či už Váš počítač komunikoval s našimi stránkami. Tieto cookies umožňujú identifikáciu Vášho počítača, nie však konkrétnej osoby. Naše internetové stránky si môžete prirodzene prezerať aj bez používania cookies. Väčšina prehliadačov akceptuje súbory cookies automaticky. Ukladaniu cookies na Vašom pevnom disku môžete zabrániť výberom možnosti *neakceptovať cookies* v nastaveniach Vášho prehliadača. Informácie o postupe v jednotlivých prípadoch nájdete v návode od výrobcu Vášho prehliadača. Okrem toho môžete vo Vašom systémovom priečinku kedykoľvek vymazať odkaz na www.bus-store.com. Pokiaľ neakceptujete cookies, tak to môže viesť k obmedzeniam funkčnosti našich ponúk.

Možnosť voľby

Vaše údaje chceme použiť na to, aby sme Vás mohli informovať o našich výrobkoch a službách a prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s týmto nesúhlasili, môžete nám to poštou kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje príslušne zablokovať. Ďalšie informácie nájdete na príslušnej miestnej internetovej stránke.

Bezpečnosť

Spoločnosť EvoBus GmbH prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby boli Vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené proti náhodným alebo úmyselným manipuláciám, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú spolu s technologickým vývojom.

Právo na informácie

Na vyžiadanie Vám spoločnosť EvoBus GmbH bezokladne, písomnou formou a podľa príslušného zákona oznámi, či a aké osobné údaje o Vás sú v našej spoločnosti uložené. Ak by aj napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na Vaše požiadanie ich opravíme. Ďalšie informácie nájdete na príslušnej miestnej internetovej stránke. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho koncerovného splnomocnenca pre ochranu údajov, ktorý Vám je so svojím tímom k dispozícii nielen v prípade žiadostí o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Koncernový splnomocnenec pre ochranu údajov

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart

Ochrana osobných údajov

Katalóg autobusov, zoznam použitých autobusov

Javascript je deaktivovaný Pre prezeranie tejto internetovej stránky aktivujte Javascript vo Vašom prehliadači.

Aktualizujte Váš prehliadač Táto internetová stránka si vyžaduje používanie aktuálnejšieho prehliadača.

Choose your language

×

Používame súbory cookie

Majú nám pomôcť pri tvorbe prostredia našich webových stránok optimalizovaného pre potreby používateľov a pri jeho priebežnom vylepšovaní. Používaním webových stránok deklarujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Ďalšie informácie získate z našich upozornení na súbory cookie

Cookies

Spoločnosť Daimler používa cookies a podobné technológie, ako napríklad HTML5 Storage alebo Local Shared Objects (ďalej súhrnne ako „cookies“), aby bolo možné rozpoznať preferencie používateľov a optimálne upraviť internetové stránky. To umožňuje ľahšiu navigáciu a zvýšenie užívateľského komfortu pri návšteve internetovej stránky.

Cookies sú malé súbory, ktorá sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení. Môžu sa použiť pri zisťovaní toho, či už vaše koncové zariadenie komunikovalo s našimi stránkami. Identifikuje sa len súbor cookie na vašom koncovom zariadení.Osobné údaje sa môžu uložiť do cookies až po Vašom schválení alebo vtedy, ak je to technicky nevyhnutné, napr. na umožnenie zabezpečeného prihlásenia sa.

Keď používate našu internetovú stránku, súhlasíte s používaním a ukladaním cookies na Vašom koncovom zariadení. Našu internetovú stránku si môžete prezerať aj bez cookies. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Ukladaniu cookies na Vašom koncovom zariadení môžete zabrániť výberom možnosti *neakceptovať cookies* v nastaveniach Vášho prehliadača. Kedykoľvek môžete vymazať cookies, ktoré už boli uložené do Vášho koncového zariadenia. Informácie o postupe v jednotlivých prípadoch nájdete v návode od výrobcu Vášho prehliadača resp. koncového zariadenia. Ďalšie informácie o deaktivácii Local Shared Objects nájdete tu. Pokiaľ neakceptujete cookies, tak to môže viesť k obmedzeniam funkčnosti našich ponúk.

Cookies rozdeľujeme do nasledujúcich kategórií:

Absolútne nevyhnutné cookies (typ 1)

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné pre správny chod internetových stránok a ich funkcií. Bez týchto cookies nie je možné poskytnúť napr. také služby ako konfigurátor vozidla.

Funkčné cookies (typ 2)

Tieto cookies pomáhajú zlepšiť komfort a výkon internetových stránok a zabezpečujú dostupnosť rôznych funkcií. Vo funkčných cookies možno uložiť napríklad nastavenia jazyka.

Výkonové cookies (typ 3)

Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate internetové stránky. Výkonové cookies nám pomáhajú napríklad pri identifikácii obzvlášť obľúbených oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsah našich internetových stránok cielenejšie prispôsobiť Vašim potrebám a zlepšiť tak pre Vás našu ponuku. Informácie zhromažďované pomocou týchto cookies nie sú osobné údaje. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a vyhodnocovaní informácií nájdete v časti „Vyhodnocovanie údajov o používaní stránky“.

Cookies tretích strán (typ 4)

Tieto cookies vytvárajú tretie strany, napríklad sociálne siete. Používajú sa v prvom rade na integráciu obsahov sociálnych médií, ako sú zásuvné moduly sociálnych sieti na našej stránke.

Na našej internetovej stránke používame nasledujúce cookies:

Názov cookie Popis Typ cookie
PHPSESSID Tieto cookies sa zapisujú pri vyvolaní kontaktného formulára, aby bolo možné uložiť údaje užívateľa z formulára do medzipamäte. typ 1
countryCode V týchto cookies sa ukladá užívateľom zvolená verzia internetovej stránky pre určitú krajinu. typ 1
acceptedLanguage V týchto cookies sa ukladá užívateľom zvolená jazyková verzia internetovej stránky. typ 1
preferredLanguage V týchto cookies sa ukladá URL užívateľom obľúbenej jazykovej verzie úvodnej stránky. Tak sa užívateľ pri svojej ďalšej návšteve automaticky dostane k jazykovej verzii internetovej stránky, ktorú si už predtým zvolil. typ 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Tieto cookies využíva open source softvér Piwik na štatistické vyhodnocovanie prístupov návštevníkov. typ 3
piwik_ignore Pokiaľ návštevník nesúhlasí so štatistickým vyhodnocovaním svojho prístupu prostredníctvom Piwik, nastaví sa toto cookie. typ 3
ppibustrack V tomto cookie sa ukladá jedinečné ID pre umožnenie analýzy vyvolaní stránok s podrobnosťami o vozidlách. Tak možno zistiť, ktorý autobus bol ako často, koľkými rôznymi návštevníkmi a z ktorej krajiny vyvolaný. typ 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Tieto cookies sa nastavujú vtedy, keď užívateľ navštívi stránku "Pobočky" a na tejto stránke sa zobrazujú Google Maps. Tieto cookies pritom nastavuje priamo spoločnosť Google a spoločnosť Daimler ich žiadnym spôsobom nepoužíva. typ 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Tieto cookies sa nastavujú vtedy, keď užívateľ vyvolá internetovú stránku BusStore prostredníctvom reklamy Google Adwords. Tieto cookies pritom nastavuje priamo spoločnosť Google a spoločnosť Daimler ich v žiadnom prípade nepoužíva. typ 4

Vyhodnocovanie údajov o používaní

Cookies používame na zistenie preferencií návštevníkov a rozpoznanie mimoriadne obľúbených oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsah našich internetových stránok cielenejšie prispôsobiť Vašim potrebám a zlepšiť tak pre Vás našu ponuku.

Pre štatistické spracovanie údajov používa spoločnosť Daimler technológiu internetovej analýzy Piwik.

Ak nechcete, aby spoločnosť Daimler zhromažďovala a analyzovala informácie o Vašej návšteve, môžete to kedykoľvek pre budúcnosť odmietnuť (opt-out).

Pre technickú realizáciu tohto nesúhlasu sa vo Vašom prehliadači spustí opt-out cookie. Toto cookie slúži výlučne na priradenie Vášho nesúhlasu. Dbajte na to, že opt-out cookie možno z technických dôvodov používať len pre prehliadač, z ktorého bol spustený. Ak cookies vymažete alebo používate iný prehliadač resp. iné koncové zariadenie, musíte opt-out zvoliť nanovo.

Spustenie opt-out cookie


× Zatvoriť
× Zatvoriť