BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Skydd av personuppgifter

Vi på EvoBus GmbH är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och gör allt vi kan för att du inte ska behöva vara orolig när du besöker våra Internetsidor. Att värna om din personliga integritet vid behandlingen av personuppgifter är en viktig fråga för oss och något som vi tar hänsyn till i vår affärsprocess. Vi behandlar personuppgifter från besök på vår webbplats i enlighet med de rättsliga bestämmelser som gäller i det land där den enhet som ansvarar för behandlingen av uppgifterna har sitt säte. Vår personuppgiftspolicy uppfyller dessutom Daimlers uppförandekod för skydd av personuppgifter. På EvoBus GmbH webbsidor kan det finnas länkar till andra, externa webbsidor. Dessa omfattas inte av denna personuppgiftspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter

När du besöker en av våra webbsidor sparar vår webbserver automatiskt den IP-adress som du har tilldelats av din Internetoperatör, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss, vilka av våra sidor som du besökte, datumet för besöket samt besökets längd. Rent personliga uppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal.

Användning och utlämnande av personuppgifter och ändamålsbindning

EvoBus GmbH använder dina personuppgifter enbart i den mån de behövs för den tekniska administrationen av webbplatsen samt för kundförvaltning, produktenkäter och marknadsföring.
Vi lämnar endast ut personuppgifter till statliga myndigheter inom ramen för bindande nationella rättsbestämmelser. Våra medarbetare, generalagenter och återförsäljare är skyldiga att iaktta sekretess.

Cookies

EvoBus GmbH använder cookies för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så bra som möjligt. Cookies är små filer som sparas på din hårddisk. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten. Med hjälp av cookies kan vi dessutom identifiera vilka delar av vårt Internetutbud som är extra populära. Tack vare detta kan vi på ett bättre sätt anpassa innehållet på våra webbsidor till dina önskemål och därigenom ge dig ett bättre utbud. Cookies kan användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator och våra sidor. Det är bara cookien som identifieras på din dator. Om du har samtyckt till det kan personuppgifter då sparas i cookies, t.ex. för enklare online-åtkomst, så att du inte behöver ange användar-ID och lösenord på nytt. Naturligtvis kan du även läsa våra webbsidor utan cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du inte vill att cookies ska sparas på din hårddisk kan du förhindra detta genom att välja *Acceptera inte cookies* på din webbläsare. Se instruktionerna från tillverkaren av webbläsaren för närmare information om hur detta fungerar.Du kan när som helst ta bort cookies som sparats på din dator. Om du inte accepterar cookies kan detta emellertid leda till att du inte kan använda alla funktioner som erbjuds.

Valmöjlighet

Vi vill gärna använda dina uppgifter för att kunna informera dig om våra produkter och tjänster och vid behov kunna kontakta dig. Givetvis kan du själv välja om du vill delta i detta. Om du inte vill bli kontaktad kan du när som helst meddela oss detta så att vi kan spärra uppgifterna i fråga. Ytterligare information hittar du på respektive webbplats.

Säkerhet

EvoBus GmbH vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina uppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Rätt till information

På begäran får du så snabbt som möjligt skriftlig information från EvoBus GmbH eller ditt personuppgiftsombud om och i så fall vilka personuppgifter om dig som har sparats. Är du registrerad som användare kan du även själv se och vid behov ta bort eller ändra uppgifterna. Vi anstränger oss för att tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter. Skulle det trots detta förekomma felaktigt sparade uppgifter rättar vi dessa på din begäran. 
Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till koncernens ansvarige för skydd av personuppgifter. Du kan även vända.

Koncernansvarig för skydd av personuppgifter

Dr. Joachim Riess
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Tyskland

Data Protection Policy

Busskatalog, lista med begaganade bussar

Javascript är inaktiverat. Aktivera Javascript i din browser för att kunna visa hemsidan.

Aktualisera din browser. Hemsidan kräver en nyare version av browser.

Choose your language

×

Användning av cookies

Daimler använder cookies för att göra webbplatsen så bra som möjligt och för att kunna göra fortlöpande förbättringar av webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

ytterligare information

Cookies

Daimler använder cookies och liknande teknik, exempelvis HTML5 Storage eller Local Shared Objects (kallas i det följande gemensamt för cookies), för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så bra som möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten.

Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet. De kan användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator eller enhet och våra webbsidor. Det är bara cookien som identifieras på din dator eller enhet. Personlig information kan sparas i cookies om du har godkänt detta eller om det är tekniskt nödvändigt, t.ex. för att möjliggöra skyddad inloggning.

Om du använder våra webbsidor godkänner du att cookies används och sparas på din dator eller enhet. Du kan också läsa våra webbsidor utan cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att välja att blockera cookies i din webbläsare. Du kan alltid radera cookies som redan har sparats på din dator eller enhet. Hur det fungerar i det enskilda fallet kan du läsa i instruktionerna från din webbläsarleverantör respektive i bruksanvisningen från tillverkaren av din dator eller enhet. Mer information om avaktivering av Local Shared Objects hittar du via följande länk: Information om avaktivering av Local Shared Objects. Om du inte accepterar några cookies kan det medföra att du inte kan använda alla funktioner som vi erbjuder.

Vi delar in cookies i följande kategorier:

Obligatoriska cookies (typ 1)

Dessa cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies fungerar t.ex. inte tjänster som ”Bygg din buss”.

Funktionscookies (typ 2)

Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och prestanda samt möjliggör olika funktioner. Exempelvis kan språkinställningar sparas med hjälp av funktionscookies.

Anpassningscookies (typ 3)

Dessa cookies samlar information om hur du använder webbplatser. Anpassningscookies hjälper oss bland annat att identifiera särskilt populära delar av vår webbplats. Därigenom kan vi anpassa innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en bättre användarupplevelse. Information som samlas in med denna typ av cookies är inte knuten till en viss person. Mer information om insamling och bearbetning av informationen finns i avsnittet ”Analys av användningsdata”.

Cookies från tredje part (typ 4)

Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins (hädanefter kallat knappar) på vår webbplats. Information om hur vi använder knappar finns i avsnittet ”Social Plugins” i Personuppgiftspolicyn.

På vår webbplats använder vi följande cookies:

Cookienamn Beskrivning Cookietyp
PHPSESSID Denna cookie används när kontaktformuläret öppnas för att mellanlagra användarens inmatade uppgifter. 1
countryCode I denna cookie sparas webbplatsen i den landsversion som användaren valt. 1
acceptedLanguage Denna cookie innehåller den språkversion för webbplatsen som användaren valt. 1
preferredLanguage I denna cookie sparas URL-adressen till startsidan på det språk som användaren föredrar. På så sätt hamnar användaren vid nästa besök automatiskt på webbplatsen i den språkversion som han eller hon har valt. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Dessa cookies används av open-source-programmet Piwik för statistisk utvärdering av besökares åtkomst. 3
piwik_ignore Om en användare inte vill att Piwik utvärderar hans eller hennes besök i statistiskt syfte aktiveras denna cookie. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Dessa cookies aktiveras när en användare besöker sidan ”Platser” och Google Maps visas på denna sida. Dessa cookies hanteras direkt av Google och används inte av BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Dessa cookies aktiveras när en besökare besöker BusStore-webbplatsen genom en Google Adwords-reklam. Dessa cookies hanteras direkt av Google och används inte av BusStore. 4

Analys av användningsdata

Vi använder cookies för att följa besökarnas preferenser och identifiera särskilt populära delar av vårt webbutbud. Därigenom kan vi anpassa innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en bättre användarupplevelse.

För statistisk utvärdering av data använder BusStore Piwik Webanalys.

Om du inte vill att BusStore samlar in och analyserar information om ditt besök kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök (opt-out).

Tekniskt realiseras denna åtgärd genom att en opt-out cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

sätta Opt-Out Cookie


× Stäng
× Stäng