BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Rätsliga aspekter

Upphovsrätt

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH. Med ensamrätt. Alla texter, bilder, grafikfiler, ljudfiler, bildfiler och animationer, samt arrangemanget av dessa, skyddas av lagen om upphovsrätt och andra lagar om immaterialrätt. Denna information får inte användas kommersiellt eller kopieras för vidarebefordran eller läggas ut på andra internetsidor. Vissa internetsidor som publiceras av EvoBus GmbH innehåller bilder vars upphovsrätt tillkommer respektive bildleverantör.

Varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken som presenteras på EvoBus GmbH webbplats i lag skyddade varumärken som tillhör EvoBus GmbH eller Daimler AG. Detta gäller även modellnamn, logotyper och företagsemblem.

Utsagor om framtida utveckling

Flera sidor på denna webbplats innehåller utsagor om framtiden som baseras på prognoser från ledande personer inom EvoBus GmbH eller Daimler AG. Med ord som "förväntar", "uppskattar", "räknar med", "avser" och "planerar" på dessa internetsidor identifieras framtidsinriktade utsagor. Sådana utsagor representerar åsikter från EvoBus GmbH eller Daimler AG med avseende på framtida händelser. Sådana utsagor är behäftade med risker och osäkerheter. Så som anges i våra ekonomiska rapporter som Daimler AG har lämnat in till USAs börstillsynsmyndighet U.S. Securities and Exchange Commission (inklusive den senaste årsredovisningen på formulär 20-F), kan många yttre faktorer leda till att de faktiska resultaten avviker betydligt från här givna uppskattningar. Bland sådana yttre faktorer kan nämnas förändringar i de allmänna ekonomiska och affärsmässiga randvillkoren, förändringar av växelkurser och räntenivåer, konkurrerande produkter, otillräcklig acceptans av nya produkter och tjänster samt förändringar i vår affärsstrategi. EvoBus GmbH och Daimler AG åtar sig inte och avser inte att löpande uppdatera sådana framtidsinriktade utsagor, eftersom de uteslutande baseras på de omständigheter som förelåg vid tiden för publicering.

Produkter och priser

Efter senaste redigeringen av enskilda sidor kan det ha skett ändringar. Informationen på denna webbplats är att betrakta som approximativ. Vi reserverar oss för prisförändringar och felskrivningar. Bilderna kan illustrera tillbehör och extrautrustning som inte ingår i grundutförandena. Färgavvikelser kan förekomma av tekniska skäl. Denna webbplats kan beskriva produkter och tjänster som inte är tillgängliga i alla länder. Information om priser och standardutrustning, om lagar, föreskrifter och skattevillkor samt verkan av dessa är giltiga endast i vissa länder. Gällande pris är priset som anges vid leverandsdagen. Frågor om gällande garanterad information hänvisas till säljbolag, generalagent eller dotterbolag.

Licensrätt

Den EvoBus GmbH inbjuder till ett innovativt och informativt internetprogram. Vi hoppas därför att du ska känna dig lika nöjd med webbplatsens kreativa utformning som vi gör. Vi ber dock om förståelse för att EvoBus GmbH måste skydda rätten till sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att denna webbplats inte kan tolkas som utfärdande av licens till EvoBus GmbH immateriella egendom.

Ansvar och garantier

EvoBus GmbH ställer denna information till förfogande utan att vare sig explicit eller implicit ge någon som helst säkerhet eller garanti för dess korrekthet. Vi ger heller ingen implicit garanti för beskrivna produkters säljbarhet, lämplighet för specifika ändamål eller för att de inte bryter mot några lagar eller föreskrifter. Även om vi utgår från att av oss publicerad information är korrekt kan informationen innehålla fel och brister.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Busskatalog, lista med begaganade bussar

Javascript är inaktiverat. Aktivera Javascript i din browser för att kunna visa hemsidan.

Aktualisera din browser. Hemsidan kräver en nyare version av browser.

Choose your language

×

Användning av cookies

Daimler använder cookies för att göra webbplatsen så bra som möjligt och för att kunna göra fortlöpande förbättringar av webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

ytterligare information

Cookies

Daimler använder cookies och liknande teknik, exempelvis HTML5 Storage eller Local Shared Objects (kallas i det följande gemensamt för cookies), för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så bra som möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten.

Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet. De kan användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator eller enhet och våra webbsidor. Det är bara cookien som identifieras på din dator eller enhet. Personlig information kan sparas i cookies om du har godkänt detta eller om det är tekniskt nödvändigt, t.ex. för att möjliggöra skyddad inloggning.

Om du använder våra webbsidor godkänner du att cookies används och sparas på din dator eller enhet. Du kan också läsa våra webbsidor utan cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att välja att blockera cookies i din webbläsare. Du kan alltid radera cookies som redan har sparats på din dator eller enhet. Hur det fungerar i det enskilda fallet kan du läsa i instruktionerna från din webbläsarleverantör respektive i bruksanvisningen från tillverkaren av din dator eller enhet. Mer information om avaktivering av Local Shared Objects hittar du via följande länk: Information om avaktivering av Local Shared Objects. Om du inte accepterar några cookies kan det medföra att du inte kan använda alla funktioner som vi erbjuder.

Vi delar in cookies i följande kategorier:

Obligatoriska cookies (typ 1)

Dessa cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies fungerar t.ex. inte tjänster som ”Bygg din buss”.

Funktionscookies (typ 2)

Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och prestanda samt möjliggör olika funktioner. Exempelvis kan språkinställningar sparas med hjälp av funktionscookies.

Anpassningscookies (typ 3)

Dessa cookies samlar information om hur du använder webbplatser. Anpassningscookies hjälper oss bland annat att identifiera särskilt populära delar av vår webbplats. Därigenom kan vi anpassa innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en bättre användarupplevelse. Information som samlas in med denna typ av cookies är inte knuten till en viss person. Mer information om insamling och bearbetning av informationen finns i avsnittet ”Analys av användningsdata”.

Cookies från tredje part (typ 4)

Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins (hädanefter kallat knappar) på vår webbplats. Information om hur vi använder knappar finns i avsnittet ”Social Plugins” i Personuppgiftspolicyn.

På vår webbplats använder vi följande cookies:

Cookienamn Beskrivning Cookietyp
PHPSESSID Denna cookie används när kontaktformuläret öppnas för att mellanlagra användarens inmatade uppgifter. 1
countryCode I denna cookie sparas webbplatsen i den landsversion som användaren valt. 1
acceptedLanguage Denna cookie innehåller den språkversion för webbplatsen som användaren valt. 1
preferredLanguage I denna cookie sparas URL-adressen till startsidan på det språk som användaren föredrar. På så sätt hamnar användaren vid nästa besök automatiskt på webbplatsen i den språkversion som han eller hon har valt. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Dessa cookies används av open-source-programmet Piwik för statistisk utvärdering av besökares åtkomst. 3
piwik_ignore Om en användare inte vill att Piwik utvärderar hans eller hennes besök i statistiskt syfte aktiveras denna cookie. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Dessa cookies aktiveras när en användare besöker sidan ”Platser” och Google Maps visas på denna sida. Dessa cookies hanteras direkt av Google och används inte av BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Dessa cookies aktiveras när en besökare besöker BusStore-webbplatsen genom en Google Adwords-reklam. Dessa cookies hanteras direkt av Google och används inte av BusStore. 4

Analys av användningsdata

Vi använder cookies för att följa besökarnas preferenser och identifiera särskilt populära delar av vårt webbutbud. Därigenom kan vi anpassa innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en bättre användarupplevelse.

För statistisk utvärdering av data använder BusStore Piwik Webanalys.

Om du inte vill att BusStore samlar in och analyserar information om ditt besök kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök (opt-out).

Tekniskt realiseras denna åtgärd genom att en opt-out cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

sätta Opt-Out Cookie


× Stäng
× Stäng