BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Rätsliga aspekter

Upphovsrätt

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH. Med ensamrätt. Alla texter, bilder, grafikfiler, ljudfiler, bildfiler och animationer, samt arrangemanget av dessa, skyddas av lagen om upphovsrätt och andra lagar om immaterialrätt. Denna information får inte användas kommersiellt eller kopieras för vidarebefordran eller läggas ut på andra internetsidor. Vissa internetsidor som publiceras av EvoBus GmbH innehåller bilder vars upphovsrätt tillkommer respektive bildleverantör.

Varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken som presenteras på EvoBus GmbH webbplats i lag skyddade varumärken som tillhör EvoBus GmbH eller Daimler AG. Detta gäller även modellnamn, logotyper och företagsemblem.

Utsagor om framtida utveckling

Flera sidor på denna webbplats innehåller utsagor om framtiden som baseras på prognoser från ledande personer inom EvoBus GmbH eller Daimler AG. Med ord som "förväntar", "uppskattar", "räknar med", "avser" och "planerar" på dessa internetsidor identifieras framtidsinriktade utsagor. Sådana utsagor representerar åsikter från EvoBus GmbH eller Daimler AG med avseende på framtida händelser. Sådana utsagor är behäftade med risker och osäkerheter. Så som anges i våra ekonomiska rapporter som Daimler AG har lämnat in till USAs börstillsynsmyndighet U.S. Securities and Exchange Commission (inklusive den senaste årsredovisningen på formulär 20-F), kan många yttre faktorer leda till att de faktiska resultaten avviker betydligt från här givna uppskattningar. Bland sådana yttre faktorer kan nämnas förändringar i de allmänna ekonomiska och affärsmässiga randvillkoren, förändringar av växelkurser och räntenivåer, konkurrerande produkter, otillräcklig acceptans av nya produkter och tjänster samt förändringar i vår affärsstrategi. EvoBus GmbH och Daimler AG åtar sig inte och avser inte att löpande uppdatera sådana framtidsinriktade utsagor, eftersom de uteslutande baseras på de omständigheter som förelåg vid tiden för publicering.

Produkter och priser

Efter senaste redigeringen av enskilda sidor kan det ha skett ändringar. Informationen på denna webbplats är att betrakta som approximativ. Vi reserverar oss för prisförändringar och felskrivningar. Bilderna kan illustrera tillbehör och extrautrustning som inte ingår i grundutförandena. Färgavvikelser kan förekomma av tekniska skäl. Denna webbplats kan beskriva produkter och tjänster som inte är tillgängliga i alla länder. Information om priser och standardutrustning, om lagar, föreskrifter och skattevillkor samt verkan av dessa är giltiga endast i vissa länder. Gällande pris är priset som anges vid leverandsdagen. Frågor om gällande garanterad information hänvisas till säljbolag, generalagent eller dotterbolag.

Licensrätt

Den EvoBus GmbH inbjuder till ett innovativt och informativt internetprogram. Vi hoppas därför att du ska känna dig lika nöjd med webbplatsens kreativa utformning som vi gör. Vi ber dock om förståelse för att EvoBus GmbH måste skydda rätten till sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att denna webbplats inte kan tolkas som utfärdande av licens till EvoBus GmbH immateriella egendom.

Ansvar och garantier

EvoBus GmbH ställer denna information till förfogande utan att vare sig explicit eller implicit ge någon som helst säkerhet eller garanti för dess korrekthet. Vi ger heller ingen implicit garanti för beskrivna produkters säljbarhet, lämplighet för specifika ändamål eller för att de inte bryter mot några lagar eller föreskrifter. Även om vi utgår från att av oss publicerad information är korrekt kan informationen innehålla fel och brister.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Busskatalog, lista med begaganade bussar

Javascript är inaktiverat. Aktivera Javascript i din browser för att kunna visa hemsidan.

Aktualisera din browser. Hemsidan kräver en nyare version av browser.

Choose your language

×

Vi använder cookies

Daimler använder cookies för att göra webbplatsen så välfungerande som möjligt och för att kunna göra fortlöpande förbättringar av den. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Du kan läsa mer i cookie-informationen

Cookies

Information om användning av cookies samt utvärdering av användardata och användning av analysverktyg

Daimler använder cookies och liknande teknik, exempelvis HTML5 Storage eller Local Shared Objects (kallas i det följande gemensamt för cookies), för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så välfungerande som möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten. För samma syfte använder vi analysverktygen Matomo; även här kan cookies komma att användas.

1. Funktion hos och användning av cookies


A. Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet. De kan bl.a. användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator eller enhet och våra webbsidor, eller vilket språk eller andra inställningar du föredrar. Cookies kan också innehålla personlig information.

b. Om du använder våra webbsidor godkänner du att cookies används.

Du kan också besöka våra webbsidor utan att godkänna användning av cookies. Det vill säga du kan avvisa användningen av cookies och när som helst radera cookies, genom att göra dessa inställningar på din enhet. Detta sker på följande sätt:

i. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att välja att blockera cookies i din webbläsare.

ii. Du kan alltid radera befintliga cookies. Hur det fungerar i det enskilda fallet kan du läsa i instruktionerna från din webbläsarleverantör respektive i bruksanvisningen från tillverkaren av din dator eller enhet.

iii. Information om avaktivering av Local Shared Objects hittar du under följande länk:

Information om avaktivering av Local Shared Objects

iv. Liksom användningen av cookies är avvisandet eller borttagandet av dem kopplat till den använda enheten och även till den webbläsare som används. Du måste därför avvisa eller ta bort cookies för var och en av dina enheter och för varje webbläsare, när du använder flera webbläsare.

C. Om du avvisar användning av cookies kan det hända att inte alla funktioner på våra hemsidor är tillgängliga för dig, eller att enskilda funktioner endast fungerar i begränsad utsträckning.

D. Vi delar in cookies i följande kategorier:

i. Obligatoriska cookies (typ 1)
Dessa cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies fungerar t.ex. inte tjänster som ”Bygg din Mercedes”.

ii. Funktionscookies (typ 2)
Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och förbättrar olika funktioner. Exempelvis kan språkinställningar sparas med hjälp av funktionscookies.

iii. Anpassningscookies (typ 3)

Dessa cookies samlar in information om hur du använder våra webbplatser. På så sätt kan vi identifiera särskilt populära delar av vår webbplats och förbättra erbjudandet för dig. Läs mer om detta i avsnittet ”Analys av användardata”.

iv. Cookies från tredje part (typ 4)
Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+, vars innehåll du kan integrera med hjälp av så kallade "Social Plugins" på våra webbsidor. Mer information om användningen av Social-Plugins och dess funktioner hittas under punkt 4 i vår information om skydd av personuppgifter.

Information om skydd av personuppgifter

På vår webbplats använder vi följande cookies:

Cookienamn Beskrivning Cookietyp
PHPSESSID Denna cookie används när kontaktformuläret öppnas för att mellanlagra användarens inmatade uppgifter. 1
countryCode I denna cookie sparas webbplatsen i den landsversion som användaren valt. 1
acceptedLanguage Denna cookie innehåller den språkversion för webbplatsen som användaren valt. 1
preferredLanguage I denna cookie sparas URL-adressen till startsidan på det språk som användaren föredrar. På så sätt hamnar användaren vid nästa besök automatiskt på webbplatsen i den språkversion som han eller hon har valt. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Dessa cookies används av open-source-programmet Piwik för statistisk utvärdering av besökares åtkomst. 3
piwik_ignore Om en användare inte vill att Piwik utvärderar hans eller hennes besök i statistiskt syfte aktiveras denna cookie. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Dessa cookies aktiveras när en användare besöker sidan ”Platser” och Google Maps visas på denna sida. Dessa cookies hanteras direkt av Google och används inte av BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Dessa cookies aktiveras när en besökare besöker BusStore-webbplatsen genom en Google Adwords-reklam. Dessa cookies hanteras direkt av Google och används inte av BusStore. 4

2. Utvärdering av användardata; användning av analysverktyg

a. Vi vill skräddarsy innehållet på våra webbplatser efter dina intressen och på så sätt förbättra vårt erbjudande till dig. För att kunna identifiera användarens preferenser och särskilt populära delar av webbsidorna använder vi följande analysverktyg: Matomo.

b. Om du inte vill att vi samlar in och analyserar information om ditt besök på vår webbsida kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök ("opt-out").

Denna åtgärd realiseras genom att en opt-out-cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out-cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

sätta Opt-Out Cookie


× Stäng
× Stäng