BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

BusStore Show9-10 marca 2018r. Ptak Warsaw Expo

Ochrona danych

EvoBus GmbH cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami. Z powagą traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze odwiedzając nasze strony internetowe. Ochrona Państwa sfery prywatnej w procesie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem, uwzględnianym przez nas w procedurach działania naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe pobierane w czasie wizyty na naszych stronach internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w kraju, w którym ma swoją siedzibę organ odpowiedzialny za ochronę danych. Ponieważ jesteśmy 100%-ową spółką-córką Daimler AG, nasza polityka ochrony danych jest poza tym zgodna z kodeksami etycznymi obowiązującymi w koncernie Daimler. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, odnośnie których nie rozciąga się jednak niniejsza deklaracja o ochronie danych. EvoBus GmbH respektuje Państwa prywatną sferę.

Pobieranie i opracowanie danych osobowych

W czasie wizyty na naszych stronach internetowych nasze serwery internetowe standardowo zapisują nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzacie, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzacie, oraz datę i czas trwania Państwa wizyty. Ponadto dane osobowe są zapisane tylko wtedy, jeśli podacie je nam Państwo dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, wypełnienia ankiet, konkursu lub w celu zawarcia albo wykonania umowy.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych - ich powiązanie z celem

EvoBus GmbH używa Państwa danych osobowych tylko w celach technicznego zarządzania stronami internetowymi, administrowania danymi klientów, badania rynku i marketingu tylko w każdorazowo wymaganym do tego celu zakresie. Przekazanie danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym następuje tylko w ramach bezwzględnie obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych. Nasi pracownicy, agencje i spółki-córki zostali przez nas zobowiązani do zachowania poufności i zasad naszych kodeksów etyki.

Cookies

EvoBus GmbH stosuje tzw. cookies, aby móc obserwować upodobania naszych gości i aby mieć możliwość optymalnego kształtowania naszych stron internetowych. Cookies są to małe pliki, które czasowo (2 lata) zostają zapisane na dysku twardym Państwa komputera. Informacje zawarte w cookies służą ułatwieniu nawigacji i umożliwiają łatwe korzystanie ze strony internetowej. Cookies pomagają nam też w identyfikowaniu szczególnie popularnych partii naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy dostosować treść naszych stron dokładnie do Państwa potrzeb dostkonaląc naszą ofertę. Cookies mogą być użyte do stwierdzenia, czy z Państwa komputera już komunikowano się z naszymi stronami. Te cookies umożliwiają zidentyfikowanie Państwa komputera, ale nie identyfikowanie samej osoby.Oczywiście możecie Państwo oglądać naszą stronę internetową także bez zapisywania cookies na twardym dysku Państwa komputera. Nasze cookies nie zawierają żadnych osobowo specyficznych informacji tak, więc Państwa sfera prywatna jest chroniona. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu cookies na Państwa dysku twardym, poprzez wybór w ustawieniach Państwa przeglądarki ustawienia "nie akceptować cookies". Szczegółowe informacje jak należy to robić, prosimy sprawdzić w instrukcji producenta do Państwa przeglądarki. Ponadto w swoim katalogu systemowym zawsze można skasować zainstalowane www.bus-store.com. W przypadku nieakceptowania cookies, może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalnego naszej oferty.

Możliwość wyboru

Chcemy wykorzystywać Państwa dane do tego, aby móc informować Państwa o naszych produktach i usługach oraz ewentualnie, aby zapytać Państwa o zdanie na temat naszych produktów i usług. Oczywiście uczestnictwo w takich akcjach jest dobrowolne. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na uczestnictwo w tego typu ankietach, mogą nas Państwo o tym w każdej chwili poinformować tak, abyśmy mogli odpowiednio zablokować Państwa dane. Dalsze informacje znajdują się na odpowiednich lokalnych stronach internetowych.

Bezpieczeństwo

EvoBus GmbH wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony administrowanych przez nas Państwa danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Prawo udzielania informacji

Na Państwa pisemną prośbę EvoBus GmbH, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poinformuje Państwa niezwłocznie na piśmie czy i jakie dane osobowe odnośnie Państwa osoby zostały u nas zapisane. Jeżeli będą Państwo zarejestrowani jako użytkownik, oferujemy Państwu możliwość, samodzielnego wglądu do danych i ewentualnie ich skasowania lub zmiany. Jeżeli mimo naszych starań o poprawność danych i ich aktualność miałyby być zapisane niewłaściwe dane, to na Państwa życzenie skorygujemy te dane.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do przedstawiciela zespołu odpowiedzialnego za ochronę danych. Cały zespół pozostaje również do Państwa dyspozycji w przypadku prośby o informacje, jak również sugestii czy skarg.

Przedstawiciel koncernu odpowiedzialny za ochronę danych

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart

Data Protection Policy

Wykaz autobusów, lista autobusów używanych

Skrypt JavaScript jest wyłączony. Aby obejrzeć niniejszą stronę, włącz skrypt JavaScript w swojej przeglądarce.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę. Ta strona wymaga aktualnej wersji przeglądarki.

Choose your language

×

Stosowanie cookies

Daimler stosuje cookies w celu optymalnego projektowania stron internetowych i ich ciągłego ulepszania. Korzystając z witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie cookies.

Więcej informacji

Cookies

Daimler stosuje cookies i inne podobne technologie, na przykład HTML5 Storage lub Local Shared Objects (nazywane dalej ogólnym mianem „cookies“), które pozwalają na śledzenie preferencji użytkowników i umożliwiają optymalne projektowanie stron internetowych. Ułatwiają one nawigację i w znacznym stopniu zwiększają komfort użytkownika przy przeglądaniu danej strony internetowej.

Cookies są małymi plikami zapisywanymi na urządzeniu końcowym. Pliki te można wykorzystać do sprawdzenia, czy urządzenie końcowe komunikowało się już z naszymi stronami. Następuje wyłącznie identyfikacja cookie na urządzeniu końcowym. Cookies umożliwiają zapisywanie danych osobowych, o ile wyrazisz na to zgodę lub, gdy jest to niezbędne ze względów technicznych, np. dla umożliwienia zabezpieczonego logowania.

Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie i zapisywanie cookies na swoim urządzeniu końcowym. Możesz przeglądać nasze strony również bez cookies. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie. Istnieje możliwość odłączenia zapisywania cookies na urządzeniu końcowym, co następuje po wybraniu opcji *nie akceptować cookies* w menu ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz skasować cookies zapisane już na urządzeniu końcowym. O szczegółowych czynnościach informuje instrukcja producenta przeglądarki lub urządzenia końcowego. Do dalszych informacji na temat odłączania Local Shared Objects odsyła poniższy link: Informacje o odłączaniu Local Shared Objects. Jeżeli nie zaakceptujesz cookies, może to prowadzić do ograniczenia funkcji udostępniających naszą ofertę.

Cookies dzielimy na poniższe kategorie:

Cookies niezbędne (typ 1)

Te cookies są absolutnie niezbędne do tego, aby funkcje stron internetowych były realizowane prawidłowo. Bez tych plików nie można udostępnić np. takich usług, jak konfigurator pojazdów.

Cookies funkcyjne (typ 2)

Te cookies umożliwiają zwiększenie komfortu korzystania ze stron internetowych i zakresu ich możliwości, a także udostępniają dodatkowe funkcje. W plikach tych można na przykład zapisać ustawienia dotyczące języka stron.

Cookies ofertowe (typ 3)

Te cookies zbierają informacje o tym, jak korzystasz ze stron internetowych. Pliki tego rodzaju pomagają nam na przykład w identyfikowaniu szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę. Informacje zbierane w tych plikach są anonimowe. Dalsze informacje o gromadzeniu i analizowaniu danych zamieszczono w akapicie „Analiza danych użytkowych“.

Cookies strony trzeciej (typ 4)


Te cookies stosowane są przez stronę trzecią, np. przez portale społecznościowe. Pliki te wykorzystywane są głównie do integrowania w naszej witrynie treści mediów społecznościowych, np. za pomocą social plug-ins. Informacje o sposobie stosowania przełączników social plug-ins zamieszczono w akapicie „Social plug-ins“ w Polityce Prywatności.

W naszej witrynie internetowej stosujemy następujące cookies:

Nazwa cookie Opis Typ cookie
PHPSESSID Te cookies zapisywane są w chwili otwarcia formularza kontaktowego w celu umieszczenia w buforze wpisów dokonanych przez użytkownika w formularzu. 1
countryCode W tym cookie zapisywana jest wybrana przez użytkownika wersja kraju dla danej strony internetowej. 1
acceptedLanguage Ten cookie zawiera informację o wybranej przez użytkownika wersji językowej dla danej strony internetowej. 1
preferredLanguage W tym cookie zapamiętywany jest adres URL preferowanej przez użytkownika językowej wersji strony startowej. Dzięki temu użytkownik podczas kolejnej wizyty przekierowany zostanie automatycznie do wybranej przez siebie wersji językowej strony internetowej. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Te Cookies wykorzystywane są przez oprogramowanie open source Piwik do celów analizy statystycznej wejść użytkowników sieci. 3
piwik_ignore Gdyby użytkownik zdecydował się zrezygnować ze statystycznej analizy swoich wejść przez Piwik, wówczas instalowany jest ten cookie. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Lokalizacje” i na tejże stronie wyświetlona zostanie mapa z Google Maps. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Google i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik otworzy stronę internetową BusStore poprzez reklamę Google Adwords. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Google i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez BusStore. 4

Analiza danych użytkowych

Stosujemy cookies w celu określenia preferencji użytkowników oraz szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę.

Do statystyk BusStore używa analiz Piwik.

Jeżeli nie życzysz sobie, aby firma BusStore zapisywała i analizowała informacje o Twojej wizycie, możesz w każdej chwili wnieść przeciwko temu sprzeciw (model opt-out).

W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w Twojej przeglądarce internetowej zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania Twojego sprzeciwu. Ze względów technicznych cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli skasujesz cookies względnie stosujesz inną przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe, musisz ponownie zainstalować cookie opt-out.

Instalacja cookie opt-out


× Zamknij
× Zamknij