BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Wskazówki prawne

Prawo autorskie

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe EvoBus GmbH zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Znaki handlowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki handlowe wymienione na stronach internetowych EvoBus GmbH są prawnie chronionymi znakami towarowymi EvoBus GmbH albo Daimler AG, dotyczy to w szczególności nazw modeli oraz wszystkich znaków logo i emblematów.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Wiele stron internetowych zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, oparte na szacunkach kierownictwa EvoBus GmbH lub Daimler AG. Używając słów takich, jak "spodziewamy się", "szacujemy", "liczymy się z", "zamierzamy" i "planujemy" na tych stronach internetowych dajemy do zrozumienia, że są to stwierdzenia dotyczących przyszłości. Takie wypowiedzi odzwierciedlają punkt widzenia firm EvoBus GmbH lub Daimler AG na przyszłe zdarzenia z chwili, gdy je wyartykułowano. Są one dotknięte pewnymi ryzykami i niepewnością. Jak wyjaśnia się w raportach, które Daimler AG złożyła amerykańskim organom nadzoru giełdowego U.S. Securities and Exchange Commission (włącznie z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym formularz 20-F), wiele czynników może prowadzić do tego, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od podanych tu szacunków. Do takich czynników należą oprócz innych zmian w warunkach ramowych - ogólno-gospodarczych i handlowych - zmiany w kursach wymiany walut i w poziomie stóp procentowych, nowe produkty konkurencyjne, niewystarczająca akceptacja dla nowych porduktów i usług oraz zmiana strategii przedsiębiorstwa. EvoBus GmbH i Daimler AG oddalają od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek stałego aktualizowania wypowiedzi, które dotyczą przyszłości, ponieważ są one oparte wyłącznie na sytuacji w dniu ich publikacji.

Produkty i ceny

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany. Dane na tej stronie należy traktować jako dane przybliżone. Zastrzega się możliwość zmiany cen i wystąpienia błędów. Ilustracje mogą zawierać także akcesoria i wyposażenia dodatkowe nienależące do seryjnego zakresu dostaw. Różnice w odcieniach barw są uwarunkowane względami technicznymi. Poszczególne strony mogą też zawierać modele i świadczenia, które nie są oferowane w Polsce. Informacje dotyczące cen i wyposażenia seryjnego, przepisów i skutków ustawowych, prawnych i podatkowych są ważne tylko w określonych państwach. Obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. W sprawie wiążacej ostatecznej wersji proszę sie zwrócić z pytaniem do biura sprzedaży autobusów, przedstawicielstwa generalnego lub spółki-córki.

Prawa licencyjne

EvoBus GmbH chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. W związku z tym mamy nadzieję, że nasza kreatywna wersja tego programu ucieszy Państwa tak, jak cieszy nas. Prosimy jednak o wyrozumiałość, ponieważ EvoBus GmbH musi chronić swoją własność intelektualną włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, wobec tego niniejsze strony internetowe nie mogą stanowić podstawy udzielenia jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej EvoBus GmbH.

Odpowiedzialność i gwarancja

Informacji tych firma EvoBus GmbH dostarcza bez jakichkolwiek zapewnień czy gwarancji jakiegokolwiek bądź rodzaju, czy to udzielonych wyraźnie, czy zakładanych milcząco. Wyklucza się też wszelkie milczące gwarancje dotyczące zdolności komercyjnej, przydatności do określonych celów lub nienaruszania ustaw i patentów. Nawet jeżeli wychodzimy z założenia, że udzielane przez nas informacje są prawdziwe, mogą mimo tego zawierać błędy i nieścisłości.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Wykaz autobusów, lista autobusów używanych

Skrypt JavaScript jest wyłączony. Aby obejrzeć niniejszą stronę, włącz skrypt JavaScript w swojej przeglądarce.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę. Ta strona wymaga aktualnej wersji przeglądarki.

Choose your language

×

Stosujemy pliki cookie

W ten sposób chcemy uczynić nasze strony internetowe bardziej przyjaznymi w użytkowaniu i stale je ulepszać. Jeśli kontynuują Państwo korzystanie ze stron internetowych, wyrażają w ten sposób zgodę na stosowanie plików cookies.

Dalsze informacje są dostępne w naszych Wskazówkach dotyczących stosowania plików cookie

Cookies

Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie oraz analizy danych dotyczących korzystania, a także stosowania narzędzi analitycznych

Stosujemy pliki cookie i inne podobne technologie, na przykład HTML5 Storage lub Local Shared Objects (nazywane dalej ogólnym mianem „cookies”), które pozwalają na śledzenie preferencji użytkowników oraz szczególnie popularnych obszarów naszych stron internetowych i umożliwiają na podstawie uzyskanych informacji optymalne projektowanie stron internetowych i uczynienie ich bardziej przyjaznymi w użytkowaniu. W tych samych celach wykorzystujemy narzędzia analityczne Matomo; również w tym zakresie mogą znaleźć zastosowanie cookies.

1. Funkcje oraz stosowanie cookies

a. Cookies to małe pliki, transferowane z odwiedzanej strony internetowej na pulpit, notebook lub urządzenie mobilne. Na tej podstawie możemy np. określić, czy między Państwa urządzeniem a naszymi stronami internetowymi zostało wcześniej nawiązane połączenie, bądź też jaki język lub jakie ustawienia Państwo preferują. Cookies mogą zawierać również dane osobowe.

b. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, wyrażają w ten sposób zgodę na stosowanie cookies.

Mogą Państwo również odwiedzać nasze strony, nie wyrażając zgody na stosowanie cookies. Tzn. mogą Państwo anulować stosowanie i również w każdym momencie usunąć cookies, dokonując odpowiednich ustawień na swoim urządzeniu. Odbywa się to w następujący sposób:

i. Większość przeglądarek zgodnie z ustawieniem domyślnym automatycznie akceptuje cookies. To ustawienie domyślne można zmienić, aktywując w swojej przeglądarce ustawienie *Blokuj cookies*.

ii. Zapisane cookies można usunąć w każdym momencie. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w instrukcji producenta Państwa przeglądarki, względnie urządzenia.

iii. Informacje dotyczące dezaktywacji Local Shared Objects są dostępne pod poniższym linkiem:

Informacje dotyczące dezaktywacji Local Shared Objects

iv. Podobnie, jak stosowanie cookies, również ich odrzucenie lub usunięcie jest powiązane ze stosowanym urządzeniem, a także z każdorazowo stosowaną przeglądarką. Zatem cookies należy odrzucać, względnie usuwać oddzielnie w odniesieniu do każdego ze swoich urządzeń, zaś w przypadku korzystania z większej liczby przeglądarek również w odniesieniu do każdej przeglądarki oddzielnie.

c. Jeśli zdecydują się Państwo na blokowanie cookies, może się okazać, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dla Państwa dostępne, bądź poszczególne funkcje będą dostępne jedynie w sposób ograniczony.

d. Cookies dzielimy na następujące kategorie:

i. Cookies absolutnie niezbędne (typ 1)
Te cookies są absolutnie niezbędne do funkcjonowania stron internetowych. Bez tych cookies nie moglibyśmy oferować Państwu np. takich usług, jak konfigurator pojazdu.

ii. Cookies funkcjonalne (typ 2)
Te cookies ułatwiają obsługę i ulepszają funkcjonalność stron internetowych. Zapisujemy w cookies funkcjonalnych np. Państwa ustawienia językowe.

iii. Cookies ofertowe (typ 3)
Te cookies zbierają informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych stron internetowych. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić, które aspekty naszej oferty internetowej są szczególnie popularne, i w ten sposób zoptymalizować naszą ofertę. W tej kwestii prosimy zapoznać się również z podrozdziałem „Analiza danych dotyczących korzystania”.

iv. Cookies podmiotów trzecich (typ 4)
Te cookies umieszczają podmioty trzecie, np. sieci społecznościowe, jak Facebook, Twitter oraz Google+, których treści mogą Państwo zintegrować za pośrednictwem „wtyczek społecznościowych” oferowanych na naszych stronach internetowych. Bliższe informacje o stosowaniu i funkcji wtyczek społecznościowych są dostępne w punkcie 4 naszych informacji w sprawie polityki prywatności.

Informacje w sprawie polityki prywatności

W naszej witrynie internetowej stosujemy następujące cookies:

Nazwa cookie Opis Typ cookie
PHPSESSID Te cookies zapisywane są w chwili otwarcia formularza kontaktowego w celu umieszczenia w buforze wpisów dokonanych przez użytkownika w formularzu. 1
countryCode W tym cookie zapisywana jest wybrana przez użytkownika wersja kraju dla danej strony internetowej. 1
acceptedLanguage Ten cookie zawiera informację o wybranej przez użytkownika wersji językowej dla danej strony internetowej. 1
preferredLanguage W tym cookie zapamiętywany jest adres URL preferowanej przez użytkownika językowej wersji strony startowej. Dzięki temu użytkownik podczas kolejnej wizyty przekierowany zostanie automatycznie do wybranej przez siebie wersji językowej strony internetowej. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Te Cookies wykorzystywane są przez oprogramowanie open source Piwik do celów analizy statystycznej wejść użytkowników sieci. 3
piwik_ignore Gdyby użytkownik zdecydował się zrezygnować ze statystycznej analizy swoich wejść przez Piwik, wówczas instalowany jest ten cookie. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Lokalizacje” i na tejże stronie wyświetlona zostanie mapa z Google Maps. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Google i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik otworzy stronę internetową BusStore poprzez reklamę Google Adwords. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Google i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez BusStore. 4

2. Analiza danych dotyczących korzystania; Stosowanie narzędzi analitycznych

a. Chcemy dostosować treści naszych stron internetowych możliwie precyzyjnie do Państwa zainteresowań, optymalizując w ten sposób naszą ofertę. Aby zdefiniować preferencje korzystania oraz szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych, stosujemy następujące narzędzie (narzędzia) analityczne: Matomo.

b. Jeśli nie życzą sobie Państwo, byśmy przy użyciu wymienionych narzędzi analitycznych gromadzili i analizowali informacje dotyczące Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, mogą Państwo sprzeciwić się temu w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość („opt-out”).

Państwa sprzeciw realizujemy, umieszczając w Państwa wyszukiwarce plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że ze względów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.

Instalacja cookie opt-out


× Zamknij
× Zamknij