BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

BusStore Show9-10 marca 2018r. Ptak Warsaw Expo

Wskazówki prawne

Prawo autorskie

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe EvoBus GmbH zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Znaki handlowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki handlowe wymienione na stronach internetowych EvoBus GmbH są prawnie chronionymi znakami towarowymi EvoBus GmbH albo Daimler AG, dotyczy to w szczególności nazw modeli oraz wszystkich znaków logo i emblematów.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Wiele stron internetowych zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, oparte na szacunkach kierownictwa EvoBus GmbH lub Daimler AG. Używając słów takich, jak "spodziewamy się", "szacujemy", "liczymy się z", "zamierzamy" i "planujemy" na tych stronach internetowych dajemy do zrozumienia, że są to stwierdzenia dotyczących przyszłości. Takie wypowiedzi odzwierciedlają punkt widzenia firm EvoBus GmbH lub Daimler AG na przyszłe zdarzenia z chwili, gdy je wyartykułowano. Są one dotknięte pewnymi ryzykami i niepewnością. Jak wyjaśnia się w raportach, które Daimler AG złożyła amerykańskim organom nadzoru giełdowego U.S. Securities and Exchange Commission (włącznie z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym formularz 20-F), wiele czynników może prowadzić do tego, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od podanych tu szacunków. Do takich czynników należą oprócz innych zmian w warunkach ramowych - ogólno-gospodarczych i handlowych - zmiany w kursach wymiany walut i w poziomie stóp procentowych, nowe produkty konkurencyjne, niewystarczająca akceptacja dla nowych porduktów i usług oraz zmiana strategii przedsiębiorstwa. EvoBus GmbH i Daimler AG oddalają od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek stałego aktualizowania wypowiedzi, które dotyczą przyszłości, ponieważ są one oparte wyłącznie na sytuacji w dniu ich publikacji.

Produkty i ceny

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany. Dane na tej stronie należy traktować jako dane przybliżone. Zastrzega się możliwość zmiany cen i wystąpienia błędów. Ilustracje mogą zawierać także akcesoria i wyposażenia dodatkowe nienależące do seryjnego zakresu dostaw. Różnice w odcieniach barw są uwarunkowane względami technicznymi. Poszczególne strony mogą też zawierać modele i świadczenia, które nie są oferowane w Polsce. Informacje dotyczące cen i wyposażenia seryjnego, przepisów i skutków ustawowych, prawnych i podatkowych są ważne tylko w określonych państwach. Obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. W sprawie wiążacej ostatecznej wersji proszę sie zwrócić z pytaniem do biura sprzedaży autobusów, przedstawicielstwa generalnego lub spółki-córki.

Prawa licencyjne

EvoBus GmbH chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. W związku z tym mamy nadzieję, że nasza kreatywna wersja tego programu ucieszy Państwa tak, jak cieszy nas. Prosimy jednak o wyrozumiałość, ponieważ EvoBus GmbH musi chronić swoją własność intelektualną włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, wobec tego niniejsze strony internetowe nie mogą stanowić podstawy udzielenia jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej EvoBus GmbH.

Odpowiedzialność i gwarancja

Informacji tych firma EvoBus GmbH dostarcza bez jakichkolwiek zapewnień czy gwarancji jakiegokolwiek bądź rodzaju, czy to udzielonych wyraźnie, czy zakładanych milcząco. Wyklucza się też wszelkie milczące gwarancje dotyczące zdolności komercyjnej, przydatności do określonych celów lub nienaruszania ustaw i patentów. Nawet jeżeli wychodzimy z założenia, że udzielane przez nas informacje są prawdziwe, mogą mimo tego zawierać błędy i nieścisłości.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Wykaz autobusów, lista autobusów używanych

Skrypt JavaScript jest wyłączony. Aby obejrzeć niniejszą stronę, włącz skrypt JavaScript w swojej przeglądarce.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę. Ta strona wymaga aktualnej wersji przeglądarki.

Choose your language

×

Stosowanie cookies

Daimler stosuje cookies w celu optymalnego projektowania stron internetowych i ich ciągłego ulepszania. Korzystając z witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie cookies.

Więcej informacji

Cookies

Daimler stosuje cookies i inne podobne technologie, na przykład HTML5 Storage lub Local Shared Objects (nazywane dalej ogólnym mianem „cookies“), które pozwalają na śledzenie preferencji użytkowników i umożliwiają optymalne projektowanie stron internetowych. Ułatwiają one nawigację i w znacznym stopniu zwiększają komfort użytkownika przy przeglądaniu danej strony internetowej.

Cookies są małymi plikami zapisywanymi na urządzeniu końcowym. Pliki te można wykorzystać do sprawdzenia, czy urządzenie końcowe komunikowało się już z naszymi stronami. Następuje wyłącznie identyfikacja cookie na urządzeniu końcowym. Cookies umożliwiają zapisywanie danych osobowych, o ile wyrazisz na to zgodę lub, gdy jest to niezbędne ze względów technicznych, np. dla umożliwienia zabezpieczonego logowania.

Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie i zapisywanie cookies na swoim urządzeniu końcowym. Możesz przeglądać nasze strony również bez cookies. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie. Istnieje możliwość odłączenia zapisywania cookies na urządzeniu końcowym, co następuje po wybraniu opcji *nie akceptować cookies* w menu ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz skasować cookies zapisane już na urządzeniu końcowym. O szczegółowych czynnościach informuje instrukcja producenta przeglądarki lub urządzenia końcowego. Do dalszych informacji na temat odłączania Local Shared Objects odsyła poniższy link: Informacje o odłączaniu Local Shared Objects. Jeżeli nie zaakceptujesz cookies, może to prowadzić do ograniczenia funkcji udostępniających naszą ofertę.

Cookies dzielimy na poniższe kategorie:

Cookies niezbędne (typ 1)

Te cookies są absolutnie niezbędne do tego, aby funkcje stron internetowych były realizowane prawidłowo. Bez tych plików nie można udostępnić np. takich usług, jak konfigurator pojazdów.

Cookies funkcyjne (typ 2)

Te cookies umożliwiają zwiększenie komfortu korzystania ze stron internetowych i zakresu ich możliwości, a także udostępniają dodatkowe funkcje. W plikach tych można na przykład zapisać ustawienia dotyczące języka stron.

Cookies ofertowe (typ 3)

Te cookies zbierają informacje o tym, jak korzystasz ze stron internetowych. Pliki tego rodzaju pomagają nam na przykład w identyfikowaniu szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę. Informacje zbierane w tych plikach są anonimowe. Dalsze informacje o gromadzeniu i analizowaniu danych zamieszczono w akapicie „Analiza danych użytkowych“.

Cookies strony trzeciej (typ 4)


Te cookies stosowane są przez stronę trzecią, np. przez portale społecznościowe. Pliki te wykorzystywane są głównie do integrowania w naszej witrynie treści mediów społecznościowych, np. za pomocą social plug-ins. Informacje o sposobie stosowania przełączników social plug-ins zamieszczono w akapicie „Social plug-ins“ w Polityce Prywatności.

W naszej witrynie internetowej stosujemy następujące cookies:

Nazwa cookie Opis Typ cookie
PHPSESSID Te cookies zapisywane są w chwili otwarcia formularza kontaktowego w celu umieszczenia w buforze wpisów dokonanych przez użytkownika w formularzu. 1
countryCode W tym cookie zapisywana jest wybrana przez użytkownika wersja kraju dla danej strony internetowej. 1
acceptedLanguage Ten cookie zawiera informację o wybranej przez użytkownika wersji językowej dla danej strony internetowej. 1
preferredLanguage W tym cookie zapamiętywany jest adres URL preferowanej przez użytkownika językowej wersji strony startowej. Dzięki temu użytkownik podczas kolejnej wizyty przekierowany zostanie automatycznie do wybranej przez siebie wersji językowej strony internetowej. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Te Cookies wykorzystywane są przez oprogramowanie open source Piwik do celów analizy statystycznej wejść użytkowników sieci. 3
piwik_ignore Gdyby użytkownik zdecydował się zrezygnować ze statystycznej analizy swoich wejść przez Piwik, wówczas instalowany jest ten cookie. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę „Lokalizacje” i na tejże stronie wyświetlona zostanie mapa z Google Maps. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Google i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Te Cookies są instalowane, gdy tylko użytkownik otworzy stronę internetową BusStore poprzez reklamę Google Adwords. Te Cookies instalowane są przy tym bezpośrednio przez Google i nie są wykorzystywane w żaden sposób przez BusStore. 4

Analiza danych użytkowych

Stosujemy cookies w celu określenia preferencji użytkowników oraz szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę.

Do statystyk BusStore używa analiz Piwik.

Jeżeli nie życzysz sobie, aby firma BusStore zapisywała i analizowała informacje o Twojej wizycie, możesz w każdej chwili wnieść przeciwko temu sprzeciw (model opt-out).

W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w Twojej przeglądarce internetowej zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania Twojego sprzeciwu. Ze względów technicznych cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli skasujesz cookies względnie stosujesz inną przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe, musisz ponownie zainstalować cookie opt-out.

Instalacja cookie opt-out


× Zamknij
× Zamknij