BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Instruksjoner for personvern / Privacy Statement

Ansvarlig i forbindelse med personvern-grunnforskrifter er:

EvoBus GmbH
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Tyskland
E-post: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com


Personvernansvarlig:

Daimler AG
Ansvarlig for personvern i konsernet
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Tyskland
E-post: dataprotection[at]daimler.com


1. Personvern

Vi er glad for at du besøker våre nettsider og din interesse for våre tilbud. Beskyttelse av dine persondata er viktig for oss. I disse personverninstruksene forklarer vi hvordan vi innhenter dine persondata, hva vi gjør med de, for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag dette skjer, og hvilke rettigheter og krav som er forbundet med dette for deg. I tillegg henviser vi til Daimler-personverndirektiv:  
 
Daimler personverndirektiv

Våre personverninstruksjoner for bruk av våre nettsider og personverndirektivet til Daimler AG gjelder ikke for dine aktiviteter på nettsidene til sosiale nettverk eller andre tilbydere, som du kan komme til via lenker på våre nettsider. Vennligst gjør deg kjent med personvernbestemmelsene til disse tilbyderne på deres nettsider.


2. Innhenting og bearbeiding av dine personlige data


a. Når du besøker våre nettsider, laver vi bestemte opplysninger om nettleseren og operativsystemet du bruker, dato og klokkeslett for besøket, tilgangsstatusen (f.eks. om du kunne kalle opp en nettside eller mottok en feilmelding), bruk av funksjonene til nettsiden, søkebegrepene du eventuelt har lagt inn, hvor ofte du kaller opp de enkelte nettsidene, betegnelsen til oppkalte filer, den overførte datamengden, nettsiden hvorfra du kom til våre nettsider, og nettsiden som de besøker ut fra våre nettsider, det vil si når du klikker lenker på våre nettsider eller ved å legge inn et domene direkte i innleggingsfeltet på den samme fanen (ev. det samme vinduet) i din nettleser, som du har åpnet våre nettsider i. I tillegg lagrer vi - av sikkerhetsårsaker, spesielt for forebygging av og registrering av angrep på våre nettsider eller forsøk på svindel, i en varighet på syv dager - din IP-adresse og navn på din Internet Service Provider.

b. Andre personlige data lagrer vi kun hvis du gir oss disse dataene f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktformular, et spørreskjema, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, og også i disse tilfellene kun i den grad dette er lovlig på grunn av din tildelte godkjenning eller i henhold til gjeldende juridiske forskrifter (ytterligere informasjon om dette finner du under i avsnittet "Juridiske grunnlag for bearbeidingen").

c. Du er verken juridisk eller avtalemessig forpliktet til å overlevere dine persondata. Det er likevel mulig at bestemte funksjoner til våe nettsider avhenger av overlevering av persondata. Hvis du ikke overleverer persondata i disse tilfellene, kan dette føre til at funksjonen ikke er tilgjengelig eller kun i begrenset grad er tilgjengelig.


3. Bruksformål


a. Persondata som er innhentet ved et besøk på våre nettsider, bruker vi for å kunne drive disse mest mulig komfortabel og for å beskytte våre IT-systemer mot angrep og andre kriminelle handlinger.

b. Hvis du gir oss ytterligere persondata, f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktskjema, en undersøkelse, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, bruker vi disse dataene til de nevnte formål, med formålet kundestyring og - om nødvendig - med formålet å behandle og avgjøre eventuelle forretningstransaksjoner i den grad det kreves.


4. Overføring av persodata til tredjeperson; Social Plug-ins

a. Våre nettsider kan inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi i tilstrekkelig omfang data til den aktuelle tilbyderen (f.eks. angivelse av du har funnet dette tilbudet hos oss og ev. ytterligere informasjon, som du i denne forbindelse allerede har angitt på våre nettsider).  

b. Når vi på våre nettsider bruker såkalte "Social Plug-ins" til sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, knytter vi til disse som følger:

Når du besøker våre nettsider, er de Social Plug-ins deaktivert, dvs. det skjer ikke noen overføring av noe som helst data til driverne av disse nettverkene. Hvis du vil bruke ett av nettverkene, klikk på den aktuelle Social Plug-in, for å opprette en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle nettverket.
Hvis du har en brukerkonto i nettverket, og du er pålogget denne når den Social Plug-in blir aktivert, kan nettverket tilordne ditt besøk til våre nettsider til din brukerkonto. Hvis du vil unngå dette, logg deg av nettverket før aktivering av Social Plug-ins. Besøk av andre Daimler-nettsider kan ikke tilordnes et sosialt nettverk, før du også der har aktivert en tilgjengelig Social Plug-in.

Når du aktiverer en Social Plug-in, overfører nettverket innholdet som dermed blir tilgjengelig direkte til din nettleser, som er koblet til våre nettsider. I denne situasjonen kan det også skje dataoverføringer, som initieres og styres fra de aktuelle sosiale nettverkene. For din forbindelse til et sosialt nettverk, finner det sted dataoverføringer mellom nettverket og ditt system, og for dine interaksjoner på denne plattformen gjelder utelukkende personvernbestemmelsene for det enkelte nettverket.

Social Plug-in forblir aktiv, til du deaktiverer den eller sletter dine informasjonskapsler.

Instruksjoner for informasjonskapsler

c. Når du klikker på en lenke til et tilbud eller aktiverer en Social Plug-in, kan det skjer at det overføres persondata til land utenfor EØS, som sette fra EU ikke garanterer noen av EU-standardene for "passende sikkerhetsnivå" for videre bearbeiding av persondata. Tenk på dette før du klikker på en lenke eller aktiverer en Social Plug-in, og dermed utløser en overføring av dine data.


5. Evaluering av bruksdata, bruk av analyse-verktøy


a. Vi ønsker å tilpasse innholdet av våre nettsider i rett tid i forhold til dine interesser, og på den måten forbedre vårt tilbud til deg. For å registrere bruksønsker og spesielt populære områder til nettsidene, bruker vi følgende analyse-verktøy: Matomo.

b. de nevnte du ikke ønsker at vi ved bruk av de nevnte analyse-verktøyene samler og evaluerer informasjon om dine besøk til våre nettsider, kan du til enhver tid motsette deg dette for framtiden ("Opt-Out").

Din motsetning omsetter vi ved å sette en Opt-Out informasjonskapsel i din nettleser. Denne informasjonskapselen brukes kun til tilordning av din motsetning. Husk på at en Opt-Out informasjonskapsel av tekniske grunner, kun fungerer i nettleseren hvor den ble satt. Hvis du sletter informasjonskapslene eller bruker en annen nettleser eller en annet sluttbrukerenhet, foreta Opt-Out på nytt.

6. Sikkerhet

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, for å beskytte dataene som forvaltes av oss mot manipulering, tap, skader og mot tilgang av uvedkommende personer. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak fortløpende og i henhold til den teknologiske utviklingen.


7. Juridisk grunnlag for bearbeidingen


a. I den grad du har gitt oss tillatelse for å bearbeide dine persondata, er dette det juridiske grunnlaget for bearbeidingen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO).

b. For en bearbeiding av persondata for formål å inngå eller oppfylle en avtale med det, er det juridiske grunnlaget Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO.

c. I den grad bearbeiding av dine persondata er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. for oppbevaring av data), har vi rett til det i henhold til Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO.

d. Ut over dette bearbeider vi persondata til formål for å registrere våre berettigede interesser og berettigede interesser til tredjepart iht. Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. Overholdelse av funksjonalitet til våre IT-systemer, men også markedsføring av egne og andre produkter og tjenester og juridisk pålagt dokumentasjon av forretningskontrakter og slike berettigede interesser.


8. Sletting av dine persondata


Din IP-adresse og navnet på din Internet Service Provider, som vi kun lagrer av sikkerhetsårsaker, sletter vi etter syv dager. Ellers sletter vi dine persondata med en gang formålet, som vi har innhentet og bearbeidet dataene for, bortfaller. Ut over dette tidspunktet skjer lagring kun når dette er nødvendig ut fra lover, forordninger eller andre juridiske forskrifter i EU eller et medlemsland til EU, som vi er underlagt.


9. Berørte rettigheter


a. Som berørt person for databearbeidingen, har du rett til informasjon (Art. 15 DS-GVO), varsling (Art. 16 DS-GVO), sletting av data (Art. 17 DS-GVO), begrensning av bearbeidingen (Art. 18 DS-GVO) og dataoverførbarhet (Art. 20 DS-GVO).

b. Har du gitt oss tillatelse til å bearbeide dine persondata, har du rett til å tilbakekalle tillatelsen til enhver tid. Retten til bearbeiding av dine persondata fra til tilbakekalling, blir ikke berørt av tilbakekallingen. Likedan berøres ikke en videre bearbeiding av disse dataene på grunn av et annet juridisk grunnlag, enten for oppfylling av juridiske forpliktelser (jfr. avsnitt "Juridisk grunnlag for bearbeidingen").

c. Tilbakekallelsesrett
Du har rett til å tillbakekalle, av grunner som er gitt ut fra din spesielle situasjon, til enhver tid tillatelse for bearbeiding av aktuelle persondata, på grunn av Art. 6 Abs. 1 e) DS-GVO (databearbeiding i offentlig interesse) eller Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO (databearbeiding på grunnlag av en avveining av interesser. Legger du inn tilbakekalling, vil vi kun bearbeide dine persondata videre, hvis vi kan framlegge tvingende nødvendige grunner for dette, som veier mer enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller bearbeidingen er for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

d. Vi ber deg om mulig å rette dine forespørsler eller erklæringer til kontaktadressen under:
mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com.

e. Hvis du mener at håndteringen av dine persondata bryter med lovens krav, har du rett til å klage til ansvarlig databeskyttelsesmyndighet (Art. 77 DS-GVO).


10. Nyhetsbrev


Hvis du abonnerer på ett av nyhetsbrevene som tilbys på vår nettside, vil dataene som er oppgitt i nyhetsbrevregistreringen kun bli brukt til å sende nyhetsbrevet, med mindre du godtar en utvidet bruk. Du kan til enhver tid avslutte abonnementet av nyhetsbrevet med avmeldingsmuligheten angitt i brevet.


11. Sentral tilgangsservice til Daimler AG


Med den sentrale tilgangsservicen til Daimler AG kan registrerer du deg for alle nettsider og applikasjoner til Daimler-gruppen og dine merker, tilkoblet denne tjenesten. Bruksbetingelsene til den sentrale tilgangsservicen til Daimler AG kan du kalle opp under følgende lenke:

Bruksbetingelser til sentral tilgangsservice for Daimler AG


12. Informasjonskapsler

Informasjon om informasjonskapsler som brukes av oss, og deres funksjon, finner du i våre instruksjoner om informasjonskapsler.

Instruksjoner om informasjonskapsler


Per: Mai 2018

Oversikt over busser, liste over brukte busser

Javascript er deaktivert. Vennligst aktiver Javascript i din nettleser for å kunne se denne nettsiden.

Vennligst oppdater din nettleser. Denne nettsiden krever bruk av en mer oppdatert nettleser.

Choose your language

×

Vi bruker informasjonskapsler

Fordi vi vil gjøre våre nettsider brukervennlig og hele tiden forbedre de. Hvis du vil fortsette å bruke nettsiden, godtar du dermed bruk av informasjonskapsler.

Du får mer informasjon i vår informasjonskapsel-merknader

Cookies

Aanwijzingen voor het gebruik van cookies, de verwerking van gebruiksgegevens en het gebruik van analysetools

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke tools, zoals HTML5 Storage of Local Shared Objects (tezamen 'cookies' genoemd), om uw voorkeuren en de bijzonder populaire delen van onze websites te identificeren. Met deze informatie willen wij de website nog beter vormgeven en gebruiksvriendelijker maken. Voor dezelfde doeleinden maken wij gebruik van de analysetools Adobe Analytics en Google Analytics. Hierbij kunnen ook cookies worden toegepast.

1. Functies en gebruik van cookies

a. Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktop-computer, laptop of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen uw apparaat en onze website al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

b. Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

U kunt onze website ook bekijken zonder akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat houdt in dat u het gebruik van cookies kunt afwijzen en ook dat u de cookies te allen tijde kunt verwijderen door middel van bepaalde instellingen op uw apparaat. Ga hiervoor als volgt te werk:

i. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt deze instelling wijzigen door in uw browser de optie *Geen cookies accepteren* te activeren.

ii. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Hoe dat precies in zijn werk gaat, komt u in de handleiding van uw browser- of toestelfabrikant te weten.

iii. Informatie over de deactivering van Local Shared Objects vindt u via de volgende link:

Informatie over de deactivering van Local Shared Objects

iv. Net als het gebruik van cookies is ook de afwijzing of verwijdering ervan gekoppeld aan het gebruikte toestel en aan de op dat moment gebruikte browser. U moet de cookies dus voor elk toestel en, indien u meerdere browsers gebruikt, ook voor elke browser afzonderlijk afwijzen of verwijderen.

c. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

d. Wij delen cookies in de volgende categorieën in:

i. Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)
Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk, zodat de functies van de websites correct functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat wij bepaalde services, zoals de voertuigconfigurator, niet kunnen aanbieden.

ii. Functie-cookies (type 2)
Deze cookies vereenvoudigen de bediening en verbeteren de functies van de website. Wij slaan bijvoorbeeld uw taalinstellingen op in functie-cookies.

iii. Prestatie-cookies (type 3)
Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u van onze websites gebruikmaakt. Met deze cookies kunnen wij vaststellen welke delen van onze website bijzonder populair zijn om zo ons internetaanbod   te verbeteren voor u. Lees hiervoor ook het gedeelte 'Verwerking van gebruiksgegevens'.

iv. Cookies van derden (type 4)
Deze cookies worden ingesteld door derden, zoals de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+, waarvan u de inhoud via de op onze website aangeboden 'sociale plug-ins' kunt integreren. Meer informatie over het gebruik en de functie van de sociale plug-ins staat vermeld in punt 4 van onze privacyverklaringen.

Privacyverklaringen

Vi bruker følgende cookies på våre nettsider:

Cookiens navn Beskrivelse Type cookie
PHPSESSID Denne cookie kjøres når kontaktopplysnings-skjemaet vises, slik at en brukers opplysninger kan lagres. 1
countryCode Disse cookies lagrer det landet brukeren har valgt å bruke som landversjon på nettstedet. 1
acceptedLanguage Disse cookies lagrer det språket brukeren har valgt å bruke som språkversjon på nettstedet. 1
preferredLanguage Denne cookie vil lagre URL knyttet til det språket brukeren benytter, slik at når brukeren neste gang går inn på siden, vil den automatisk vises på vedkommende brukers språk. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Disse cookies brukes av Piwik Open Source Software til statistisk analyse av brukertrafikk. 3
piwik_ignore Dersom en bruker skulle bestemme seg for å ikke tillate Piwik å analysere data fra vedkommendes besøk, vil disse cookies stilles inn. 3
ppibustrack I denne informasjonskapselen lagres en unik ID som viser hvor ofte de enkelte sidene åpnes. Dette forteller oss hvor mange individuelle brukere som har gått inn på siden for den enkelte bussen, hvor ofte de har gjort det og hvilket land de kommer fra. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Disse cookies stilles inn, så snart en bruker klikker på "Sted" og Google Maps vises. Disse cookies installeres direkte av Google og brukes ikke på noe vis av BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Disse cookies stilles inn, så snart en bruker av BusStore-nettstedet klikker på en Google Adwords-annonse. Disse cookies installeres direkte av Google og brukes ikke på noe vis av BusStore. 4

Analyse av bruksdata

Vi benytter oss av cookies for å spore brukernes preferanser og for å kunne identifisere særlig populære deler av vårt internettilbud. På den måten er det mulig for oss å tilpasse nettsidens innhold på en mer spesifikk måte til dine behov og gjennom det forbedre det vi tilbyr deg.

Til statistisk redigering av data benytter Daimler Piwik nettstedsanalyse.

Dersom du ikke ønsker at Daimler samler sammen informasjon om ditt besøk på nettstedet og analyserer denne, kan du når som helst motsette deg framtidig bruk av dine data (opt-out).

For teknisk å kunne implementere din avvisning er det nødvendig å installere en opt-out-cookie på din nettleser. Denne cookie vil kun vise at du har gitt din avvisning til kjenne. Vennligst vær klar over at en opt-out-cookie kun påvirker den nettleseren du forkaster. Dersom du sletter cookies eller benytter en annen nettleser, hhv. en annet sluttenhet, vil du måtte gjennomføre opt-out på nytt.

Still inn Opt-Out for cookie


× Lukk
× Lukk