BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Juridiske opplysninger

Åndsverk og rettigheter til dette

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH. Alle rettigheter forbeholdt. Samtlige tekster, bilder, grafikk, lyd-, video- og animasjonsdatafiler, så vel som layout knyttet til disse underligger åndsverksloven og andre lover som angår åndsverk. Disse dataene får ikke kopieres for forretningsmessige formål eller distribusjon, heller ikke får de justeres, forandres eller brukes på andre nettsider. Enkelte nettsider som anvendes av EvoBus GmbH omfatter også bilder som er tatt av andre og som er beskyttet av åndsverksloven.

Varemerker

Der hvor intet annet er angitt, er alle merkenavn som er nevnt på EvoBus GmbHs nettsted merkenavn tilhørende EvoBus GmbH eller Daimler AG og er beskyttet gjennom lov, inkl. modellnavn og samtlige logoer og emblemer som høres til foretaket.

Erklæringer som retter seg mot framtiden

Mange nettsider inneholder erklæringer som retter seg mot framtiden og som er basert på tanker og vurderinger som ledelsen i EvoBus GmbH eller Daimler PLC gjør seg opp. Ved å benytte seg av ord som "forvente", "vurdere", "regne med", "har til hensikt å", og "planlegger" på disse nettsidene  gis det uttrykk for intensjon som retter seg mot framtiden. Slike påstander gjenspeiler EvoBus GmbHs eller Daimler PLCs oppfatninger, av hensyn til framtidige begivenheter på det tidspunktet påstandene ble formulert. Disse påstandene er gjenstand for mange risikoer og stor usikkerhet. Slik det er forklart i rapportene som Daimler AG har overlevert det amerikaniske organet for oppsyn med børshandel U.S. Securities and Exchange Commission (inkl. den siste årsrapporten på Form 20-F), er det påvirkning av ulik art som kan føre til at resultatene kommer til å avvike tydelig fra det vi framfører i våre påstander. Til slik påvirkning hører - i tillegg til endringer i de generelle økonomiske og forretningsmessige rammevilkårene - endringer i vekslekurser og rentenivå, innføring av konkurrerende produkter, potensiell mangel på aksept for nye produkter og tjenester og endringer i bedriftsstrategi. EvoBus GmbH og Daimler AG har ikke til hensikt å kontinuerlig oppdatere slike erklæringer som retter seg mot framtiden. Enhver slik erklæring som retter seg mot framtiden gjelder kun forhold som eksisterer på den tiden de offentliggjøres.

Produkter og priser

Etter at frist for redigering av enkeltsider gikk ut, kan enkelte endringer være utført. Informasjonen og påstandene på dette nettstedet bør betraktes som omtrentlige. Retten til prisendringer er uttrykkelig forbeholdt, og det samme gjelder feil og unøyaktigheter. Illustrasjonene kan i noen tilfeller omfatte tilbehør og spesielt utstyr som ikke hører til standard leveranseomfang. Mindre variasjoner forekommer av tekniske årsaker mht. farge. Nettstedet kan i tillegg omfatte modeller og kundetjenester som ikke kan leveres i samtlige land. Påstander mht. priser og serieutrustning, vedr. juridiske, rettslige og skattemessige forskrifter og regler, samt konsekvenser av disse, vil alltid gjelder kun bestemte land. Prisene på leveringsdatoen gjelder. For endelige og bindende priser, vennligst kontakt et EvoBus-salgskontor, en distributør eller et datterselskap.

Lisensrettigheter

EvoBus GmbH ønsker å tilby deg et innovativt og informativt nettprogram. Vi håper derfor at du kommer til å ha en like stor glede av kreativiteten i utformingen som vi har. Vi ber deg imidlertid om å ha forståelse for at EvoBus GmbH er nødt til å beskytte sitt åndsverk, inkl. patenter, varemerker og opphavsrettigheter og at disse nettsidene ikke kan gi noen person eller organisasjon linsesrettigheter til EvoBus GmbHs åndsverk.

Ansvarsforhold og garanti

Informasjonen gjøres tilgjengelig her av EvoBus GmbH uten garantier eller forsikringer av noe slag, både uttrykkelige og stilltiende, impliserte. Vi garanterer heller ikke for salgbarhet, egnethet til bestemte formål eller at informasjonen ikke kan komme i konflikt med lover og tredjeparters rettigheter, f.eks. patenter. Til tross for at vi går ut fra at informasjonen vi gir er korrekt, kan den likevel inneholde utilsiktede feil og unøyaktigheter.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Oversikt over busser, liste over brukte busser

Javascript er deaktivert. Vennligst aktiver Javascript i din nettleser for å kunne se denne nettsiden.

Vennligst oppdater din nettleser. Denne nettsiden krever bruk av en mer oppdatert nettleser.

Choose your language

×

Vi bruker informasjonskapsler

Fordi vi vil gjøre våre nettsider brukervennlig og hele tiden forbedre de. Hvis du vil fortsette å bruke nettsiden, godtar du dermed bruk av informasjonskapsler.

Du får mer informasjon i vår informasjonskapsel-merknader

Cookies

Aanwijzingen voor het gebruik van cookies, de verwerking van gebruiksgegevens en het gebruik van analysetools

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke tools, zoals HTML5 Storage of Local Shared Objects (tezamen 'cookies' genoemd), om uw voorkeuren en de bijzonder populaire delen van onze websites te identificeren. Met deze informatie willen wij de website nog beter vormgeven en gebruiksvriendelijker maken. Voor dezelfde doeleinden maken wij gebruik van de analysetools Adobe Analytics en Google Analytics. Hierbij kunnen ook cookies worden toegepast.

1. Functies en gebruik van cookies

a. Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktop-computer, laptop of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen uw apparaat en onze website al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

b. Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

U kunt onze website ook bekijken zonder akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat houdt in dat u het gebruik van cookies kunt afwijzen en ook dat u de cookies te allen tijde kunt verwijderen door middel van bepaalde instellingen op uw apparaat. Ga hiervoor als volgt te werk:

i. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt deze instelling wijzigen door in uw browser de optie *Geen cookies accepteren* te activeren.

ii. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Hoe dat precies in zijn werk gaat, komt u in de handleiding van uw browser- of toestelfabrikant te weten.

iii. Informatie over de deactivering van Local Shared Objects vindt u via de volgende link:

Informatie over de deactivering van Local Shared Objects

iv. Net als het gebruik van cookies is ook de afwijzing of verwijdering ervan gekoppeld aan het gebruikte toestel en aan de op dat moment gebruikte browser. U moet de cookies dus voor elk toestel en, indien u meerdere browsers gebruikt, ook voor elke browser afzonderlijk afwijzen of verwijderen.

c. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

d. Wij delen cookies in de volgende categorieën in:

i. Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)
Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk, zodat de functies van de websites correct functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat wij bepaalde services, zoals de voertuigconfigurator, niet kunnen aanbieden.

ii. Functie-cookies (type 2)
Deze cookies vereenvoudigen de bediening en verbeteren de functies van de website. Wij slaan bijvoorbeeld uw taalinstellingen op in functie-cookies.

iii. Prestatie-cookies (type 3)
Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u van onze websites gebruikmaakt. Met deze cookies kunnen wij vaststellen welke delen van onze website bijzonder populair zijn om zo ons internetaanbod   te verbeteren voor u. Lees hiervoor ook het gedeelte 'Verwerking van gebruiksgegevens'.

iv. Cookies van derden (type 4)
Deze cookies worden ingesteld door derden, zoals de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+, waarvan u de inhoud via de op onze website aangeboden 'sociale plug-ins' kunt integreren. Meer informatie over het gebruik en de functie van de sociale plug-ins staat vermeld in punt 4 van onze privacyverklaringen.

Privacyverklaringen

Vi bruker følgende cookies på våre nettsider:

Cookiens navn Beskrivelse Type cookie
PHPSESSID Denne cookie kjøres når kontaktopplysnings-skjemaet vises, slik at en brukers opplysninger kan lagres. 1
countryCode Disse cookies lagrer det landet brukeren har valgt å bruke som landversjon på nettstedet. 1
acceptedLanguage Disse cookies lagrer det språket brukeren har valgt å bruke som språkversjon på nettstedet. 1
preferredLanguage Denne cookie vil lagre URL knyttet til det språket brukeren benytter, slik at når brukeren neste gang går inn på siden, vil den automatisk vises på vedkommende brukers språk. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Disse cookies brukes av Piwik Open Source Software til statistisk analyse av brukertrafikk. 3
piwik_ignore Dersom en bruker skulle bestemme seg for å ikke tillate Piwik å analysere data fra vedkommendes besøk, vil disse cookies stilles inn. 3
ppibustrack I denne informasjonskapselen lagres en unik ID som viser hvor ofte de enkelte sidene åpnes. Dette forteller oss hvor mange individuelle brukere som har gått inn på siden for den enkelte bussen, hvor ofte de har gjort det og hvilket land de kommer fra. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Disse cookies stilles inn, så snart en bruker klikker på "Sted" og Google Maps vises. Disse cookies installeres direkte av Google og brukes ikke på noe vis av BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Disse cookies stilles inn, så snart en bruker av BusStore-nettstedet klikker på en Google Adwords-annonse. Disse cookies installeres direkte av Google og brukes ikke på noe vis av BusStore. 4

Analyse av bruksdata

Vi benytter oss av cookies for å spore brukernes preferanser og for å kunne identifisere særlig populære deler av vårt internettilbud. På den måten er det mulig for oss å tilpasse nettsidens innhold på en mer spesifikk måte til dine behov og gjennom det forbedre det vi tilbyr deg.

Til statistisk redigering av data benytter Daimler Piwik nettstedsanalyse.

Dersom du ikke ønsker at Daimler samler sammen informasjon om ditt besøk på nettstedet og analyserer denne, kan du når som helst motsette deg framtidig bruk av dine data (opt-out).

For teknisk å kunne implementere din avvisning er det nødvendig å installere en opt-out-cookie på din nettleser. Denne cookie vil kun vise at du har gitt din avvisning til kjenne. Vennligst vær klar over at en opt-out-cookie kun påvirker den nettleseren du forkaster. Dersom du sletter cookies eller benytter en annen nettleser, hhv. en annet sluttenhet, vil du måtte gjennomføre opt-out på nytt.

Still inn Opt-Out for cookie


× Lukk
× Lukk