BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Juridiske opplysninger

Åndsverk og rettigheter til dette

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH. Alle rettigheter forbeholdt. Samtlige tekster, bilder, grafikk, lyd-, video- og animasjonsdatafiler, så vel som layout knyttet til disse underligger åndsverksloven og andre lover som angår åndsverk. Disse dataene får ikke kopieres for forretningsmessige formål eller distribusjon, heller ikke får de justeres, forandres eller brukes på andre nettsider. Enkelte nettsider som anvendes av EvoBus GmbH omfatter også bilder som er tatt av andre og som er beskyttet av åndsverksloven.

Varemerker

Der hvor intet annet er angitt, er alle merkenavn som er nevnt på EvoBus GmbHs nettsted merkenavn tilhørende EvoBus GmbH eller Daimler AG og er beskyttet gjennom lov, inkl. modellnavn og samtlige logoer og emblemer som høres til foretaket.

Erklæringer som retter seg mot framtiden

Mange nettsider inneholder erklæringer som retter seg mot framtiden og som er basert på tanker og vurderinger som ledelsen i EvoBus GmbH eller Daimler PLC gjør seg opp. Ved å benytte seg av ord som "forvente", "vurdere", "regne med", "har til hensikt å", og "planlegger" på disse nettsidene  gis det uttrykk for intensjon som retter seg mot framtiden. Slike påstander gjenspeiler EvoBus GmbHs eller Daimler PLCs oppfatninger, av hensyn til framtidige begivenheter på det tidspunktet påstandene ble formulert. Disse påstandene er gjenstand for mange risikoer og stor usikkerhet. Slik det er forklart i rapportene som Daimler AG har overlevert det amerikaniske organet for oppsyn med børshandel U.S. Securities and Exchange Commission (inkl. den siste årsrapporten på Form 20-F), er det påvirkning av ulik art som kan føre til at resultatene kommer til å avvike tydelig fra det vi framfører i våre påstander. Til slik påvirkning hører - i tillegg til endringer i de generelle økonomiske og forretningsmessige rammevilkårene - endringer i vekslekurser og rentenivå, innføring av konkurrerende produkter, potensiell mangel på aksept for nye produkter og tjenester og endringer i bedriftsstrategi. EvoBus GmbH og Daimler AG har ikke til hensikt å kontinuerlig oppdatere slike erklæringer som retter seg mot framtiden. Enhver slik erklæring som retter seg mot framtiden gjelder kun forhold som eksisterer på den tiden de offentliggjøres.

Produkter og priser

Etter at frist for redigering av enkeltsider gikk ut, kan enkelte endringer være utført. Informasjonen og påstandene på dette nettstedet bør betraktes som omtrentlige. Retten til prisendringer er uttrykkelig forbeholdt, og det samme gjelder feil og unøyaktigheter. Illustrasjonene kan i noen tilfeller omfatte tilbehør og spesielt utstyr som ikke hører til standard leveranseomfang. Mindre variasjoner forekommer av tekniske årsaker mht. farge. Nettstedet kan i tillegg omfatte modeller og kundetjenester som ikke kan leveres i samtlige land. Påstander mht. priser og serieutrustning, vedr. juridiske, rettslige og skattemessige forskrifter og regler, samt konsekvenser av disse, vil alltid gjelder kun bestemte land. Prisene på leveringsdatoen gjelder. For endelige og bindende priser, vennligst kontakt et EvoBus-salgskontor, en distributør eller et datterselskap.

Lisensrettigheter

EvoBus GmbH ønsker å tilby deg et innovativt og informativt nettprogram. Vi håper derfor at du kommer til å ha en like stor glede av kreativiteten i utformingen som vi har. Vi ber deg imidlertid om å ha forståelse for at EvoBus GmbH er nødt til å beskytte sitt åndsverk, inkl. patenter, varemerker og opphavsrettigheter og at disse nettsidene ikke kan gi noen person eller organisasjon linsesrettigheter til EvoBus GmbHs åndsverk.

Ansvarsforhold og garanti

Informasjonen gjøres tilgjengelig her av EvoBus GmbH uten garantier eller forsikringer av noe slag, både uttrykkelige og stilltiende, impliserte. Vi garanterer heller ikke for salgbarhet, egnethet til bestemte formål eller at informasjonen ikke kan komme i konflikt med lover og tredjeparters rettigheter, f.eks. patenter. Til tross for at vi går ut fra at informasjonen vi gir er korrekt, kan den likevel inneholde utilsiktede feil og unøyaktigheter.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Oversikt over busser, liste over brukte busser

Javascript er deaktivert. Vennligst aktiver Javascript i din nettleser for å kunne se denne nettsiden.

Vennligst oppdater din nettleser. Denne nettsiden krever bruk av en mer oppdatert nettleser.

Choose your language

×

Bruk av cookies

For å kunne utforme nettstedet på en optimal måte og å fortløpende kunne forbedre det, benytter Daimler seg av cookies. Ved å fortsette å bruke disse nettsidene, samtykker du i bruken av cookies. Ytterligere opplysninger finner du i informasjonen som er gitt om cookies.

Ytterligere informasjon

Cookies

Daimler bruker cookies og liknende teknologier, som f.eks. HTML5 Storage eller Local Shared Objects (i fortsettelsen omtalt under samlenavnet „cookies“), for å på en optimal måte kunne gjenkjenne kundenes preferanser og forbedre nettstedets utseende. Dette gjør det mulig å gjøre navigering på sidene enklere og oppnå et høyt nivå av brukervennlighet for et nettsted.

Cookies er små filer som lagres på din sluttenhet. De kan brukes til å fastslå hvorvidt det har vært noen kontakt mellom oss og din sluttenhet i fortiden. Kun cookie på din sluttenhet identifiseres. Personlige data kan kun lagres i cookies dersom du har gitt ditt samtykke til dette eller dersom dette er essensielt av tekniske årsaker, f.eks. for å koble inn en beskyttet login.

Når du besøker vårt nettsted, samtykker du til bruk og lagring av cookies på din sluttenhet. Imidlertid kan du også se vår nettside uten bruk av cookies. De fleste nettlesere aksepterer cookies automatisk. Du kan forhindre cookies fra å lagres på din sluttenhet når som helst. Nøyaktig veiledning til hvordan du gjør dette finner du i manualen for hvordan du benytter din nettleser eller din sluttenhet. Ytterligere informasjon om å deaktivere såk. Local Shared Objects finner du her. Dersom du ikke aksepterer cookies, kan dette imidlertid føre til at våre tilbud begrenses.

Vi deler cookies inn i følgende kategorier:

Essensielle cookies (type 1)

Denne typen cookies er helt nødvendige for at nettsteder og deres funksjoner skal kunne virke som de skal. Uten disse cookies ville ikke tjenester som f.eks. kjøretøyskonfiguratoren kunne gjøres klar.

Funksjons-cookies (type 2)

Fisse cookies gjør det mulig å forbedre brukerkomfort og ytelse når det gjelder nettsteder og å stille en rekke funksjoner til rådighet. F.eks. kan språkinnstillinger lagres i funksjons-cookies.


Ytelses-cookies (type 3)

Disse cookies samler inn opplysninger om hvordan du benytter nettsider. Ytelses-cookies hjelper oss f.eks. til å identifisere spesielt populære deler av vårt nettsted. På den måten kan vi tilpasse innholdet på sidene våre mer målrettet til dine behov og dermed forbedre tilbudet for deg. Opplysningene som samles inn med disse cookies er ikke personavhengige. Ytterligere informasjon vedr. innsamling og analyse av opplysninger finner du i avsnittet "Analyse av bruksdata".

Tredjeparters cookies (type 4)

Disse cookies benyttes av tredjeparter, dvs. sosiale nettverk. Deres hovedformål er å integrere innhold fra sosiale media på vårt nettsted, slik som sosiale plug-ins.

Vi bruker følgende cookies på våre nettsider:

Cookiens navn Beskrivelse Type cookie
PHPSESSID Denne cookie kjøres når kontaktopplysnings-skjemaet vises, slik at en brukers opplysninger kan lagres. 1
countryCode Disse cookies lagrer det landet brukeren har valgt å bruke som landversjon på nettstedet. 1
acceptedLanguage Disse cookies lagrer det språket brukeren har valgt å bruke som språkversjon på nettstedet. 1
preferredLanguage Denne cookie vil lagre URL knyttet til det språket brukeren benytter, slik at når brukeren neste gang går inn på siden, vil den automatisk vises på vedkommende brukers språk. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Disse cookies brukes av Piwik Open Source Software til statistisk analyse av brukertrafikk. 3
piwik_ignore Dersom en bruker skulle bestemme seg for å ikke tillate Piwik å analysere data fra vedkommendes besøk, vil disse cookies stilles inn. 3
ppibustrack I denne informasjonskapselen lagres en unik ID som viser hvor ofte de enkelte sidene åpnes. Dette forteller oss hvor mange individuelle brukere som har gått inn på siden for den enkelte bussen, hvor ofte de har gjort det og hvilket land de kommer fra. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Disse cookies stilles inn, så snart en bruker klikker på "Sted" og Google Maps vises. Disse cookies installeres direkte av Google og brukes ikke på noe vis av BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Disse cookies stilles inn, så snart en bruker av BusStore-nettstedet klikker på en Google Adwords-annonse. Disse cookies installeres direkte av Google og brukes ikke på noe vis av BusStore. 4

Analyse av bruksdata

Vi benytter oss av cookies for å spore brukernes preferanser og for å kunne identifisere særlig populære deler av vårt internettilbud. På den måten er det mulig for oss å tilpasse nettsidens innhold på en mer spesifikk måte til dine behov og gjennom det forbedre det vi tilbyr deg.

Til statistisk redigering av data benytter Daimler Piwik nettstedsanalyse.

Dersom du ikke ønsker at Daimler samler sammen informasjon om ditt besøk på nettstedet og analyserer denne, kan du når som helst motsette deg framtidig bruk av dine data (opt-out).

For teknisk å kunne implementere din avvisning er det nødvendig å installere en opt-out-cookie på din nettleser. Denne cookie vil kun vise at du har gitt din avvisning til kjenne. Vennligst vær klar over at en opt-out-cookie kun påvirker den nettleseren du forkaster. Dersom du sletter cookies eller benytter en annen nettleser, hhv. en annet sluttenhet, vil du måtte gjennomføre opt-out på nytt.

Still inn Opt-Out for cookie


× Lukk
× Lukk