BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

BusStore Show09./10.03.2018, Beurshal/Expo Warschau

Privacybescherming

EvoBus GmbH verwelkomt u graag op onze website en is blij dat u interesse hebt in onze onderneming en onze producten. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens ernstig en willen dat u zich bij het bezoek van onze internetpagina's op uw gemak voelt. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid waarmee we rekening houden in onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonlijke gegevens die tijdens het bezoek aan onze websites worden verzameld volgens de wettelijke privacybepalingen van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie zich bevindt. Ons privacybeleid richt zich als 100% dochteronderneming van Daimler AG voor het overige naar de in het Daimler-concern geldende gedragscodes. Websites van EvoBus GmbH kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten, waarvoor deze verklaring omtrent gegevensbescherming niet geldt. EvoBus GmbH respecteert uw persoonlijke levenssfeer.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard de naam van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u bij ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek op. Bovendien worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen wanneer u deze zelf aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor de uitvoering van een contract.

Gebruik en doorgifte van persoonlijke gegevens en oormerking

EvoBus GmbH gebruikt uw persoonlijke gegevens voor het technische beheer van websites, klantenbeheer, productenquêtes en voor marketing alleen in de daarvoor nodige omvang. Inlichtingen over resp. de overdracht van persoonlijke gegevens aan overheidsinstellingen gebeuren enkel in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers, agentschappen en dochterondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en de naleving van onze gedragscodes.

Cookies

EvoBus GmbH gebruikt cookies om voorkeuren van de bezoekers bij te houden en de websites dienovereenkomstig optimaal te kunnen vormgeven. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk (2 jaar) op uw vaste schijf worden bewaard. Deze vereenvoudigen de navigatie en zorgen voor een hoge mate aan gebruiksvriendelijkheid van een website. Cookies helpen ons ook bij de identificatie van bijzonder populaire domeinen van ons internetaanbod. Zo kunnen wij de inhoud van onze internetpagina's precies op uw behoeften afstemmen en daardoor ons aanbod voor u verbeteren. Cookies kunnen worden gebruikt om te bepalen of uw computer al met onze websites gecommuniceerd heeft. Deze cookies kunnen uw computer identificeren, maar niet in verband brengen met een persoon. 

Natuurlijk kunnen wij onze website ook zonder cookies aanbieden. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen ""geen cookies aanvaarden"" te selecteren. Voor meer informatie daarover raadpleegt u de handleiding van uw browser. In uw systeemmap kunt u bovendien het opgeslagen www.bus-store.com op elk moment verwijderen. Wanneer u geen cookies aanvaardt, kan dat de werking van onze websites negatief beïnvloeden.

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te kunnen informeren over onze producten en diensten en u indien nodig hierover vragen te stellen. De deelname aan dergelijke acties is uiteraard vrijwillig. Als u hier niet mee akkoord bent, kunt u dat ons op elk moment per post laten weten, zodat wij de gegevens overeenkomstig kunnen blokkeren. Meer informatie vindt u op de respectieve lokale website.

Beveiliging

EvoBus GmbH neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de door ons beheerde gegevens te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of de toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.

Informatierecht

Op aanvraag deelt EvoBus GmbH u per omgaande schriftelijk overeenkomstig de geldende wetgeving mee of en welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen. Als wij ondanks onze inspanningen voor het opslaan van correcte en actuele gegevens toch foutieve informatie hebben opgeslagen, zullen wij deze op uw aanvraag corrigeren. Meer informatie vindt u op de respectieve lokale website. Als u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, die met zijn team ook in geval van informatievragen, voorstellen of klachten ter beschikking staat.

Gemachtigde voor gegevensbescherming

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart

Data Protection Policy

Busregister, lijst met gebruikte bussen

Javascript is gedeactiveerd. Schakel Javascript in uw browser, om deze website te bekijken.

Werk uw browser. Deze website vereist nieuwere browser versie.

Choose your language

×

Gebruik van cookies

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruikt Daimler cookies. Door het verdere gebruik van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Meer informatie

Cookies

Daimler maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als HTML5 Storage of Local Shared Objects (hierna overal "cookies" genoemd), om voorkeuren van gebruikers te identificeren en websites zo optimaal mogelijk te kunnen vormgeven. Hierdoor wordt het navigeren eenvoudiger en kan een optimaal gebruiksgemak van een website worden gegarandeerd.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Cookies kunnen worden gebruikt om vast te stellen of vanuit uw eindapparaat reeds een verbinding is opgebouwd met één van onze pagina’s. Alleen het cookie wordt op uw computer geïdentificeerd. Persoonsgerichte gegevens kunnen dan in cookies worden opgeslagen, nadat u hiervoor uw toestemming hebt verleend of dit technisch absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld om u aan te melden met een wachtwoord beschermde online-functie.

Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruiken en opslaan van cookies op uw eindapparaat. U kunt onze website natuurlijk ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw eindapparaat voorkomen door in uw browserinstellingen de volgende optie te kiezen: *Geen cookies accepteren*. Op uw eindapparaat kunt u reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. Meer informatie over deze instellingen kunt u vinden in de handleiding van uw browser of de fabrikant van uw eindapparaten. Meer informatie over het deactiveren van Local Shared Objects vindt u hier. Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkingen in de functionaliteit van ons aanbod.

We delen cookies in naar de volgende categorieën:

Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)

Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk, zodat websites en hun functies correct functioneren. Zonder deze cookies kunnen bijvoorbeeld diensten, zoals de voertuigconfigurator niet beschikbaar worden gesteld.

Functie-cookies (type 2)

Deze cookies stellen ons in staat om het comfort en de prestaties van websites te verbeteren en stellen verschillende functies ter beschikking. Zo kunnen taalinstellingen in functie-cookies worden opgeslagen.


Prestatie-cookies (type 3)

Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u gebruik maakt van websites. Prestatie-cookies helpen ons bijvoorbeeld om de meest populaire onderdelen van ons internetaanbod te identificeren. Op deze wijze kunnen wij de inhoud van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, waardoor wij ons aanbod voor u kunnen verbeteren. De door deze cookies verzamelde informatie is niet persoonsgerelateerd. Meer informatie over het verzamelen en verwerken van informatie, vindt u in de paragraaf "Verwerking van gebruiksgegevens".

Cookies van derden (type 4)

Deze cookies zijn door derden, bijvoorbeeld sociale netwerken, ingesteld. Ze worden voornamelijk gebruikt om de inhoud van sociale media te integreren, zoals sociale plug-ins op onze website. Informatie over de wijze waarop wij gebruik maken van sociale plug-ins, vindt u onder "Sociale plug-ins" van de privacyverklaring.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

Cookie naam Omschrijving Cookie type
PHPSESSID Deze cookie wordt bij het openen van het contactformulier gemaakt zodat de gegevens die de gebruiker op het formulier invult tussendoor worden opgeslagen. 1
countryCode In deze cookie wordt de door de gebruiker gekozen landversie van de website opgeslagen. 1
acceptedLanguage Deze cookie bevat de door de gebruiker geselecteerde taalversie van de website. 1
preferredLanguage In deze cookie wordt de URL opgeslagen van de door de gebruiker bewaarde taalversie van de startpagina. Daarmee wordt bij het volgende bezoek de reeds geselecteerde taalversie automatisch geselecteerd. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Deze cookies worden gebruikt door de open source software Piwik voor statistische analyse van bezoekersaantallen. 3
piwik_ignore Als een bezoeker beslist tegen de statistische analyse van bezoekersaantallen door Piwik is, wordt deze cookie ingesteld. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Deze cookies worden bewaard zodra een gebruiker de pagina "Vestigingen" bezoekt en op deze pagina de Google Maps kaart wordt weergegeven. Deze cookies worden hier direct van Google bewaard en op geen enkele wijze gebruikt door BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Deze cookies worden bewaard zodra een gebruiker de BusStore website via een Google Adwords advertentie oproept. Deze cookies worden hier direct van Google bewaard en op geen enkele wijze gebruikt door BusStore. 4

Analyse van gebruiksgegevens

Om voorkeuren van de bezoekers en bijzonder populaire gebieden in ons aanbod op het internet te kunnen identificeren, gebruiken wij cookies. Op deze wijze kunnen wij de inhoud van onze internetsites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, waardoor wij ons aanbod voor u kunnen verbeteren.

Voor de statistische verwerking van gegevens gebruikt BusStore "Piwik Webanalyse".

Wilt u dat BusStore geen informatie over uw bezoek verzamelt en analyseert, dan kunt u hiertegen te allen tijde voor toekomstige bezoeken bezwaar maken (opt-out).

Voor de technische kant van dit bezwaar wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Deze cookie is uitsluitend bedoeld voor de toewijzing van uw bezwaar. Let er wel op dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen voor de browser, van waaruit het is ingesteld, kan worden toegepast. Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. andere hardware gebruikt, dient opt-out opnieuw te worden vastgelegd.

Opt-out-cookie instellen


× Sluiten
× Sluiten