BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Juridische aanwijzingen

Auteursrecht

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, grafieken, audio-, video- en animatiebestanden en arrangementen zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Deze mogen noch voor commerciële doeleinden noch voor verspreiding worden gekopieerd, gewijzigd en op andere websites worden gebruikt. Een aantal internetpagina's van EvoBus GmbH bevat ook foto's die onderworpen zijn aan het auteursrecht van diegene die deze ter beschikking hebben gesteld.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle op de internetpagina's van EvoBus GmbH vermelde merken wettelijk beschermde handelsmerken van EvoBus GmbH of Daimler AG, met inbegrip van de modelnamen en alle logo's en emblemen van de onderneming.

Toekomstgerichte verklaringen

Heel wat internetpagina's bevatten toekomstgerichte verklaringen, die gebaseerd zijn op inschattingen van het management van EvoBus GmbH of Daimler AG. Door het gebruik van woorden zoals "verwachten", "schatten", "rekenen op", "voorzien" en "plannen" op deze internetpagina's proberen wij toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen geven de visie van EvoBus GmbH of Daimler AG op toekomstige gebeurtenissen weer op het moment dat ze worden gedaan en zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden. Zoals wordt uitgelegd in de rapporten die Daimler AG bij het Amerikaanse beurstoezicht U.S. Securities and Exchange Commission indient (met inbegrip van het meest recente jaarverslag Form F), kunnen heel wat invloeden ervoor zorgen dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hier gemaakte inschattingen. Tot dergelijke invloeden behoren onder andere veranderingen in de algemene economische toestand en bedrijfsomstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentepeil, invoering van concurrerende producten, onvoldoende aanvaarding van nieuwe producten en diensten en veranderingen in de ondernemingsstrategie. EvoBus GmbH en Daimler AG wijzen elk bedoeling of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen up-to-date te houden, omdat deze uitsluitend gebaseerd zijn op omstandigheden op de dag dat ze werden gepubliceerd.

Producten en prijzen

Na de publicatie van bepaalde pagina's kunnen nog wijzigingen zijn opgetreden. De informatie op deze website moet worden beschouwd als bij benadering. Prijswijzigingen en fouten zijn voorbehouden. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot het standaardgamma behoren. Kleurafwijkingen zijn technisch bepaald. Deze website kan ook types en diensten bevatten die in bepaalde landen niet beschikbaar zijn. Verklaringen over prijzen en serie-uitrustingen, over wettelijke, juridische en fiscale bepalingen en gevolgen zijn slechts in bepaalde landen geldig. De op de dag van de levering geldende prijzen zijn geldig. Voor de bindende laatste stand neemt u contact op met een algemene vertegenwoordiging of een dochteronderneming.

Licentierechten

EvoBus GmbH wil u een innovatief en informatief internetprogramma aanbieden. Daarom hopen wij dat u net zo tevreden bent over onze creatieve vormgeving als wij. Wij vragen u echter om begrip voor het feit dat EvoBus EvoBus GmbH zijn intellectuele eigendom, met inbegrip van patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en deze internetpagina's geen licentierechten op de intellectuele eigendom van EvoBus GmbH kunnen verlenen.

Aansprakelijkheid en garantie

EvoBus GmbH stelt alle informatie ter beschikking zonder enige toezegging of garantie, hetzij expliciet of impliciet. Uitgesloten zijn ook alle impliciete garanties wat betreft de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet in strijd zijn met wetgeving en patenten. Ook wanneer we ervan uitgaan dat de door ons gegeven informatie juist is, kan deze toch nog fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Busregister, lijst met gebruikte bussen

Javascript is gedeactiveerd. Schakel Javascript in uw browser, om deze website te bekijken.

Werk uw browser. Deze website vereist nieuwere browser versie.

Choose your language

×

Gebruik van cookies

Om onze website gebruiksvriendelijker te maken en voortdurend te verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Meer informatie vindt u in de cookie-informatie

Cookies

Aanwijzingen voor het gebruik van cookies, de verwerking van gebruiksgegevens en het gebruik van analysetools

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke tools, zoals HTML5 Storage of Local Shared Objects (tezamen 'cookies' genoemd), om uw voorkeuren en de bijzonder populaire delen van onze websites te identificeren. Met deze informatie willen wij de website nog beter vormgeven en gebruiksvriendelijker maken. Voor dezelfde doeleinden maken wij gebruik van de analysetools Matomo. Hierbij kunnen ook cookies worden toegepast.

1. Functies en gebruik van cookies

a. Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktop-computer, laptop of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen uw apparaat en onze website al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

b. Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

U kunt onze website ook bekijken zonder akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat houdt in dat u het gebruik van cookies kunt afwijzen en ook dat u de cookies te allen tijde kunt verwijderen door middel van bepaalde instellingen op uw apparaat. Ga hiervoor als volgt te werk:

i. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt deze instelling wijzigen door in uw browser de optie *Geen cookies accepteren* te activeren.

ii. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Hoe dat precies in zijn werk gaat, komt u in de handleiding van uw browser- of toestelfabrikant te weten.

iii. Informatie over de deactivering van Local Shared Objects vindt u via de volgende link:

Informatie over de deactivering van Local Shared Objects

iv. Net als het gebruik van cookies is ook de afwijzing of verwijdering ervan gekoppeld aan het gebruikte toestel en aan de op dat moment gebruikte browser. U moet de cookies dus voor elk toestel en, indien u meerdere browsers gebruikt, ook voor elke browser afzonderlijk afwijzen of verwijderen.

c. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

d. Wij delen cookies in de volgende categorieën in:

i. Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)

Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk, zodat de functies van de websites correct functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat wij bepaalde services, zoals de voertuigconfigurator, niet kunnen aanbieden.

ii. Functie-cookies (type 2)
Deze cookies vereenvoudigen de bediening en verbeteren de functies van de website. Wij slaan bijvoorbeeld uw taalinstellingen op in functie-cookies.

iii. Prestatie-cookies (type 3)
Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u van onze websites gebruikmaakt. Met deze cookies kunnen wij vaststellen welke delen van onze website bijzonder populair zijn om zo ons internetaanbod  te verbeteren voor u. Lees hiervoor ook het gedeelte 'Verwerking van gebruiksgegevens'.

iv. Cookies van derden (type 4)
Deze cookies worden ingesteld door derden, zoals de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+, waarvan u de inhoud via de op onze website aangeboden 'sociale plug-ins' kunt integreren. Meer informatie over het gebruik en de functie van de sociale plug-ins staat vermeld in punt 4 van onze privacyverklaringen.

Privacyverklaringen

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

Cookie naam Omschrijving Cookie type
PHPSESSID Deze cookie wordt bij het openen van het contactformulier gemaakt zodat de gegevens die de gebruiker op het formulier invult tussendoor worden opgeslagen. 1
countryCode In deze cookie wordt de door de gebruiker gekozen landversie van de website opgeslagen. 1
acceptedLanguage Deze cookie bevat de door de gebruiker geselecteerde taalversie van de website. 1
preferredLanguage In deze cookie wordt de URL opgeslagen van de door de gebruiker bewaarde taalversie van de startpagina. Daarmee wordt bij het volgende bezoek de reeds geselecteerde taalversie automatisch geselecteerd. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Deze cookies worden gebruikt door de open source software Piwik voor statistische analyse van bezoekersaantallen. 3
piwik_ignore Als een bezoeker beslist tegen de statistische analyse van bezoekersaantallen door Piwik is, wordt deze cookie ingesteld. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Deze cookies worden bewaard zodra een gebruiker de pagina "Vestigingen" bezoekt en op deze pagina de Google Maps kaart wordt weergegeven. Deze cookies worden hier direct van Google bewaard en op geen enkele wijze gebruikt door BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Deze cookies worden bewaard zodra een gebruiker de BusStore website via een Google Adwords advertentie oproept. Deze cookies worden hier direct van Google bewaard en op geen enkele wijze gebruikt door BusStore. 4

2. Verwerking van gebruiksgegevens; gebruik van analysetools

a. Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool: Matomo

b. Wanneer u niet wilt dat wij door middel van de genoemde analysetools informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen en verwerken, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt ('opt-out').

Wij verwerken uw bezwaar door in uw browser een opt-out cookie te plaatsen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out nogmaals uitvoeren.

Opt-out-cookie instellen


× Sluiten
× Sluiten