BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Νομικές υποδείξεις

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, εικόνας και κινούμενης εικόνας, καθώς και οι ρυθμίσεις τους διέπονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή για εμπορικούς λόγους ή με σκοπό την αναπαραγωγή, καθώς και η τροποποίηση και η χρήση τους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η ιστοσελίδα της EvoBus GmbH ενδέχεται να περιέχει εικόνες, που διέπονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκείνων που τις παραχώρησαν.

Εμπορικά σήματα

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα σήματα τα οποία προβάλλονται στην ιστοσελίδα της EvoBus GmbH αποτελούν νομίμως κατατεθέντα και εκ του νόμου προστατευόμενα εμπορικά σήματα της EvoBus GmbH ή της Daimler AG, συμπεριλαμβάνομένων και των ονομάτων των μοντέλων, καθώς και όλων των λογότυπων και εμβλημάτων της εταιρείας.

Δηλώσεις με μελλόντικές προοπτικές

Πολλές ιστοσελίδες περιέχουν δηλώσεις ως προς μελλοντικές προοπτικές, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις της διοίκησης της EvoBus GmbH ή της Daimler AG ή της EvoBus GmbH Για να αναγνωρίζονται οι δηλώσεις που αφορούν στο μέλλον χρησιμοποιούνται σε αυτές τις ιστοσελίδες λέξεις όπως "αναμένεται", "εκτιμάται", "υπολογίζεται", "αποσκοπείται" και "σχεδιάζεται". Τέτοιου είδους δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της EvoBus GmbH ή της Daimler AG και της EvoBus GmbH για μελλοντικά γεγονότα, τη στιγμή που δημοσιοποιούνται οι δηλώσεις αυτές,και ως εκτούτου δεν είναι δυνατό να εκληφθούν ως βέβαιες όσον αφορά την πραγμάτωσή τους,. Όπως επεξηγείται στις εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλει η Daimler AG στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, U.S. Securities and Exchange Commission (συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων 20-F), πολλοί παράγοντες ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται εδώ. Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μεταβολές στη γενικότερη οικονομική και επιχειρηματική κατάσταση, μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ύψη των επιτοκίων, η κυκλοφορία ανταγωνιστικών προϊόντων, η ανεπαρκής απήχηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και μεταβολές στην επιχειρηματική στρατηγική. Η EvoBus GmbH, η Daimler AG και η EvoBus GmbH αρνούνται κάθε πρόθεση ή υποχρέωση να επικαιροποιούν συνεχώς αυτές τις δηλώσεις, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Προϊόντα και τιμές

Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης της ιστοσελίδας ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις. Τα στοιχεία σε αυτήν την ιστοσελίδα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικά, με την επιφύλαξη μεταβολών στις τιμές και διόρθωσης σφαλμάτων. Οι εικόνες ενδέχεται να απεικονίζουν αξεσουάρ και προαιρετικό εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. Για τεχνικούς λόγους, ενδέχεται να υφίστανται χρωματικές αποκλίσεις. Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιέχει τύπους και υπηρεσίες, που δεν προσφέρονται σε κάποιες χώρες. Οι δηλώσεις για τις τιμές και τον προαιρετικό εξοπλισμό, για τις νομοθετικές, νομικές και φορολογικές διατάξεις και τις συνέπειες αυτών ισχύουν μόνο σε συγκεκριμένες χώρες. Ισχύουν οι τιμές που ίσχυαν την ημέρα της παράδοσης. Παρακαλείσθε να απευθύνεστε στα γραφεία μας στο Κορωπί ή στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενημερωθείτε υπεύθυνα για τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δικαιώματα χρήσεως

Η EvoBus GmbH και η EvoBus GmbH επιθυμούν να σας προσφέρουν ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό διαδικτυακό τόπο. Γι' αυτό το λόγο, ευελπιστούμε ότι αυτός ο δημιουργικός σχεδιασμός σας ευχαριστεί όσο εμάς. Ωστόσο, παρακαλούμε για την κατανόησή σας όσον αφορά στο γεγονός, ότι η EvoBus GmbH και η EvoBus Ελλάς Α.Ε.Β.Ε οφείλουν να προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία τους, συμπεριλαμβανομένων των ευρεσιτεχνιών, των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και για το ότι μέσω αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι δυνατό κατά κανένα τρόπο να χορηγηθούν κανενός είδους δικαιώματα ως προς την πνευματική ιδιοκτησία της EvoBus GmbH και της EvoBus GmbH

Ευθύνη και εγγύηση

Οι πληροφορίες διατίθενται από την EvoBus GmbH και την EvoBus GmbH χωρίς οποιαδήποτε εξασφάλιση ή εγγύηση κανενός είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Επιπλέον, αποκλείονται όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις ως προς την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παραβίαση νόμων και ευρεσιτεχνιών. Ακόμη και εάν θεωρήσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχουμε είναι ορθές, ενδέχεται ωστόσο να περιέχουν σφάλματα ή ανακρίβειες.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Αναζήτηση μεταχειρισμένων λεωφορείων

Απενεργοποιημένο Janascript Παρακαλώ ενεργοποιήστε το Janascript στο διακομιστή σας για να δείτε αυτή την ιστοσελίδα

Παρακαλώ επικαιροποιήστε το διακομιστή σας. Η ιστοσελίδα απαιτεί χρήση διακομιστή νεότερης έκδοσης

Choose your language

×

Χρήση Cookies

Ο Όμιλος Daimler χρησιμοποιεί Cookies, για να μπορεί να διαμορφώνει με τον καλύτερο τρόπο και να βελτιώνει συνεχώς τις ιστοσελίδες του. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με τη χρήση Cookies.

Περισσότερες πληροφορίες

Cookies

Ο Όμιλος Daimler χρησιμοποιεί Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, όπως π.χ. HTML5 Storage ή Local Shared Objects (στο εξής θα αναφέρονται συγκεντρωτικά ως „Cookies“), για να παρακολουθεί τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να μπορεί να διαμορφώνει αντίστοιχα τις ιστοσελίδες του με τον καλύτερο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η πλοήγηση και διασφαλίζεται ότι οι ιστοσελίδες είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικές προς τους επισκέπτες τους.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστώσουμε, εάν από την τερματική συσκευή σας είχε ήδη διενεργηθεί μία επίσκεψη στις σελίδες μας. Αναγνωρίζεται μόνο το ίχνος αναγνώρισης (Cookie) στην τερματική συσκευή σας. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν ως Cookie κατόπιν συγκατάθεσής σας ή εφόσον απαιτείται για τεχνικούς λόγους, π.χ. για τη σύνδεση σε προστατευμένους δικτυακούς τόπους.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με τη χρήση και την αποθήκευση Cookies στην τερματική συσκευή σας. Φυσικά έχετε και τη δυνατότητα να βλέπετε τις σελίδες μας χωρίς τη χρήση αρχείων Cookies. Οι περισσότεροι Browser αποδέχονται τα Cookies αυτόματα. Για να εμποδίσετε την αυτόματη αποθήκευση των Cookies στο σκληρό σας δίσκο, επιλέγετε *μη αποδοχή των Cookies* στις ρυθμίσεις του Browser σας. Μπορείτε να διαγράψετε τα αποθηκευμένα αρχεία Cookies ανά πάσα στιγμή. Πώς γίνεται αυτό βήμα βήμα, μπορείτε να το πληροφορηθείτε από τις οδηγίες του κατασκευαστή του Browser ή/και της τερματικής συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Local Shared Objects θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Local Shared Objects Όταν δεν χρησιμοποιείτε αρχεία Cookies, ενδέχεται να προκληθούν λειτουργικοί περιορισμοί στις προσφορές μας.

Σε ό,τι αφορά τα αρχεία Cookies, διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες:


Απολύτως απαραίτητα αρχεία Cookies (Τύπος 1)

Αυτά τα αρχεία Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων μας και των περιεχομένων τους. Χωρίς αυτά τα Cookies δεν μπορούμε π.χ. να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ο Configurator.

Cookies λειτουργιών (Τύπος 2)

Τα συγκεκριμένα αρχεία Cookies μας επιτρέπουν να διαμορφώνουμε πιο άνετα και πιο αποτελεσματικά τις ιστοσελίδες μας και να σας προσφέρουμε διάφορες λειτουργίες. Για παράδειγμα, μπορεί σε αυτά τα Cookies να είναι αποθηκευμένες ρυθμίσεις για τη γλώσσα.

Cookies υπηρεσιών (Τύπος 3)


Αυτά τα αρχεία Cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας. Μας βοηθούν, για παράδειγμα, στην αναγνώριση “δημοφιλών προορισμών” των ιστοσελίδων μας στο διαδίκτυο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας καλύτερα στις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά προς εσάς. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτά τα Cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την αξιολόγηση των πληροφοριών θα βρείτε στην παράγραφο „Αξιολόγηση δεδομένων χρήσης“.

Cookies τρίτων (Τύπος 4)

Αυτά τα αρχεία Cookies καθορίζονται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα. Χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την ενσωμάτωση περιεχομένων Social Media, όπως π.χ. Social Plugins, στη σελίδα μας. Πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Social Plugins θα βρείτε στην παράγραφο „Social Plugins“ της δήλωσης προστασίας απορρήτου (Privacy Statement).

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω αρχεία Cookies:

Όνομα αρχείου Cookie Περιγραφή Τύπος αρχείου Cookiev
PHPSESSID Το συγκεκριμένο Cookie γράφεται κατά την επιλογή της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να γίνει ενδιάμεση αποθήκευση των στοιχείων που εισαγάγει στη φόρμα ο χρήστης. 1
countryCode Σε αυτό το Cookie αποθηκεύεται η επιλεγμένη έκδοση χώρας της ιστοσελίδας. 1
acceptedLanguage Αυτό το Cookie περιλαμβάνει τηνν επιλεγμένη έκδοση γλώσσας της ιστοσελίδας. 1
preferredLanguage Σε αυτό το Cookie αποθηκεύεται η URL με την συνήθη επιλογή γλώσσας ιστοσελίας απόμ το χρήστη. Έτσι, κατά την επόμενη επίσκεψή του, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αυτόματα στην ιστοσελίδα μέσω της γλώσσας, την οποία επέλεξε κατά την τελευταία επίσκεωή του. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται από το λογισμικό Open-Source Piwik για τη στατιστική αξιολόγηση των προσβάσεων επισκεπτών. 3
piwik_ignore Εάν κάποιος επισκέπτης αποφασίσει κατά της στατιστικής αξιολόγησης της πρόσβασής του από την Piwik, χρησιμοποιείται αυτό το Cookie. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται μόλις ένας χρήστης επισκεφτεί τη σελίδα "Τοποθεσίες" και στη σελίδα αυτή εμφανιστεί το Google Maps. Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται απευθείας από τη Google και δεν έχουν σχέση με το BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται μόλις ένας χρήστης επισκεφτεί την ιστοσελίδα του BusStore μέσω μιας διαφήμισης Google Adwords.Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται απευθείας από τη Google και δεν έχουν σχέση με το BusStore. 4

Αξιολόγηση δεδομένων χρήσης

Χρησιμοποιούμε Cookies για να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να αναγνωρίζουμε πιο εύκολα “δημοφιλείς προορισμούς” των ιστοσελίδων μας στο διαδίκτυο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας καλύτερα στις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά προς εσάς.

Το BusStore χρησιμοποιεί Piwik Webanalyse για τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων.

Εάν δεν επιθυμείτε το BusStore να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες για τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες του, μπορείτε να εκφράσετε ανά πάσα στιγμή την αντίθεσή σας για το μέλλον (Opt-Out).

Για να μπορέσει να υλοποιηθεί τεχνικά αυτή η αντίθεση δημιουργείται ένα αρχείο Opt-Out Cookie στον Browser που χρησιμοποιείτε. Αυτό το αρχείο Cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά στην εγγραφή της αντίθεσής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι, για τεχνικούς λόγους, η χρήση του αρχείου Opt-Out Cookie είναι δυνατή μόνο για τον Browser από τον οποίο δημιουργήθηκε. Εάν διαγράψετε τα Cookies ή χρησιμοποιήσετε έναν άλλον Browser ή/και μια άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

Χρήση Opt-Out-Cookie


× Κλείσιμο
× Κλείσιμο