BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Νομικές υποδείξεις

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, εικόνας και κινούμενης εικόνας, καθώς και οι ρυθμίσεις τους διέπονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή για εμπορικούς λόγους ή με σκοπό την αναπαραγωγή, καθώς και η τροποποίηση και η χρήση τους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η ιστοσελίδα της EvoBus GmbH ενδέχεται να περιέχει εικόνες, που διέπονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκείνων που τις παραχώρησαν.

Εμπορικά σήματα

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα σήματα τα οποία προβάλλονται στην ιστοσελίδα της EvoBus GmbH αποτελούν νομίμως κατατεθέντα και εκ του νόμου προστατευόμενα εμπορικά σήματα της EvoBus GmbH ή της Daimler AG, συμπεριλαμβάνομένων και των ονομάτων των μοντέλων, καθώς και όλων των λογότυπων και εμβλημάτων της εταιρείας.

Δηλώσεις με μελλόντικές προοπτικές

Πολλές ιστοσελίδες περιέχουν δηλώσεις ως προς μελλοντικές προοπτικές, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις της διοίκησης της EvoBus GmbH ή της Daimler AG ή της EvoBus GmbH Για να αναγνωρίζονται οι δηλώσεις που αφορούν στο μέλλον χρησιμοποιούνται σε αυτές τις ιστοσελίδες λέξεις όπως "αναμένεται", "εκτιμάται", "υπολογίζεται", "αποσκοπείται" και "σχεδιάζεται". Τέτοιου είδους δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της EvoBus GmbH ή της Daimler AG και της EvoBus GmbH για μελλοντικά γεγονότα, τη στιγμή που δημοσιοποιούνται οι δηλώσεις αυτές,και ως εκτούτου δεν είναι δυνατό να εκληφθούν ως βέβαιες όσον αφορά την πραγμάτωσή τους,. Όπως επεξηγείται στις εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλει η Daimler AG στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, U.S. Securities and Exchange Commission (συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων 20-F), πολλοί παράγοντες ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται εδώ. Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μεταβολές στη γενικότερη οικονομική και επιχειρηματική κατάσταση, μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ύψη των επιτοκίων, η κυκλοφορία ανταγωνιστικών προϊόντων, η ανεπαρκής απήχηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και μεταβολές στην επιχειρηματική στρατηγική. Η EvoBus GmbH, η Daimler AG και η EvoBus GmbH αρνούνται κάθε πρόθεση ή υποχρέωση να επικαιροποιούν συνεχώς αυτές τις δηλώσεις, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Προϊόντα και τιμές

Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης της ιστοσελίδας ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις. Τα στοιχεία σε αυτήν την ιστοσελίδα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικά, με την επιφύλαξη μεταβολών στις τιμές και διόρθωσης σφαλμάτων. Οι εικόνες ενδέχεται να απεικονίζουν αξεσουάρ και προαιρετικό εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. Για τεχνικούς λόγους, ενδέχεται να υφίστανται χρωματικές αποκλίσεις. Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιέχει τύπους και υπηρεσίες, που δεν προσφέρονται σε κάποιες χώρες. Οι δηλώσεις για τις τιμές και τον προαιρετικό εξοπλισμό, για τις νομοθετικές, νομικές και φορολογικές διατάξεις και τις συνέπειες αυτών ισχύουν μόνο σε συγκεκριμένες χώρες. Ισχύουν οι τιμές που ίσχυαν την ημέρα της παράδοσης. Παρακαλείσθε να απευθύνεστε στα γραφεία μας στο Κορωπί ή στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενημερωθείτε υπεύθυνα για τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δικαιώματα χρήσεως

Η EvoBus GmbH και η EvoBus GmbH επιθυμούν να σας προσφέρουν ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό διαδικτυακό τόπο. Γι' αυτό το λόγο, ευελπιστούμε ότι αυτός ο δημιουργικός σχεδιασμός σας ευχαριστεί όσο εμάς. Ωστόσο, παρακαλούμε για την κατανόησή σας όσον αφορά στο γεγονός, ότι η EvoBus GmbH και η EvoBus Ελλάς Α.Ε.Β.Ε οφείλουν να προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία τους, συμπεριλαμβανομένων των ευρεσιτεχνιών, των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και για το ότι μέσω αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι δυνατό κατά κανένα τρόπο να χορηγηθούν κανενός είδους δικαιώματα ως προς την πνευματική ιδιοκτησία της EvoBus GmbH και της EvoBus GmbH

Ευθύνη και εγγύηση

Οι πληροφορίες διατίθενται από την EvoBus GmbH και την EvoBus GmbH χωρίς οποιαδήποτε εξασφάλιση ή εγγύηση κανενός είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Επιπλέον, αποκλείονται όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις ως προς την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παραβίαση νόμων και ευρεσιτεχνιών. Ακόμη και εάν θεωρήσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχουμε είναι ορθές, ενδέχεται ωστόσο να περιέχουν σφάλματα ή ανακρίβειες.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Αναζήτηση μεταχειρισμένων λεωφορείων

Απενεργοποιημένο Janascript Παρακαλώ ενεργοποιήστε το Janascript στο διακομιστή σας για να δείτε αυτή την ιστοσελίδα

Παρακαλώ επικαιροποιήστε το διακομιστή σας. Η ιστοσελίδα απαιτεί χρήση διακομιστή νεότερης έκδοσης

Choose your language

×

Χρήση Cookies

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί Cookies, για να μπορεί να διαμορφώνει με τον καλύτερο τρόπο και να βελτιώνει συνεχώς τις ιστοσελίδες της. Εάν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση Cookies

Cookies

Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookies καθώς και για την αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και τη χρήση εργαλείων ανάλυσης

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, π.χ. εργαλεία λογισμικού όπως τα HTML5 Storage ή Local Shared Objects (εφεξής αναφερόμενα από κοινού ως «cookies»), για να εντοπίζει τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων μας, και με τις πληροφορίες αυτές να βελτιώνει τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων της και να τις κάνει πιο εύχρηστες. Για τους ίδιους σκοπούς η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα εργαλεία ανάλυσης Matomo, όπου ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούνται cookies.

1. Λειτουργίες και χρήση των cookies

α. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε στον υπολογιστή, τον φορητό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό σας. Μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να διαπιστώσουμε εάν έχει ήδη συνδεθεί η συσκευή σας στις ιστοσελίδες μας ή ποια γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις προτιμάτε. Τα cookies ενδέχεται επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

β. Εάν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.

Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να έχετε συμφωνήσει με τη χρήση cookies. Επομένως μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση των cookies και να τα διαγράψετε τα ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

i. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browser) έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση την αυτόματη αποδοχή cookies. Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «απόρριψη cookies» στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ii. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Λεπτομερής περιγραφή αυτής της διαδικασίας περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας.

iii. Πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Local Shared Objects διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πληροφορίες για την απενεργοποίηση των Local Shared Objects

iv. Η χρήση των cookies, όπως η απόρριψη ή η διαγραφή τους από τη συσκευή σας, αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Συνεπώς, πρέπει να απορρίψετε ή/και να διαγράψετε τα cookies ξεχωριστά για κάθε συσκευή σας και για κάθε πρόγραμμα περιήγησης, εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα.

γ. Εάν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε τη χρήση cookies, ενδέχεται να μην σας διατίθενται όλες οι λειτουργίες των ιστοσελίδων μας ή να σας διατίθενται περιορισμένα κάποιες επιμέρους λειτουργίες.

δ. Τα cookies διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

i. Απολύτως απαραίτητα cookies (Τύπος 1)
Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Χωρίς αυτά τα Cookies δεν μπορούμε π.χ. να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ο Configurator.

ii. Cookies λειτουργιών (Τύπος 2)
Αυτά τα cookies διευκολύνουν τον χειρισμό και βελτιώνουν τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Αποθηκεύουμε στα cookies λειτουργιών π.χ. τις ρυθμίσεις γλώσσας που επιλέγετε.

iii. Cookies υπηρεσιών (Τύπος 3)
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Έτσι μπορούμε να εντοπίζουμε ποια τμήματα του διαδικτυακού περιεχομένου μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, ούτως ώστε να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα «Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης».

iv. Cookies τρίτων (Τύπος 4)
Αυτά τα cookies εγκαθίστανται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter και το Google+, και μπορείτε να ενσωματώνετε το περιεχόμενο τους μέσω των «Social Plugins» που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία των Social Plugins περιέχονται στην παρ. 4 των Υποδείξεων Προστασίας Δεδομένων.

Υποδείξεις Προστασίας Δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω αρχεία Cookies:

Όνομα αρχείου Cookie Περιγραφή Τύπος αρχείου Cookiev
PHPSESSID Το συγκεκριμένο Cookie γράφεται κατά την επιλογή της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να γίνει ενδιάμεση αποθήκευση των στοιχείων που εισαγάγει στη φόρμα ο χρήστης. 1
countryCode Σε αυτό το Cookie αποθηκεύεται η επιλεγμένη έκδοση χώρας της ιστοσελίδας. 1
acceptedLanguage Αυτό το Cookie περιλαμβάνει τηνν επιλεγμένη έκδοση γλώσσας της ιστοσελίδας. 1
preferredLanguage Σε αυτό το Cookie αποθηκεύεται η URL με την συνήθη επιλογή γλώσσας ιστοσελίας απόμ το χρήστη. Έτσι, κατά την επόμενη επίσκεψή του, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αυτόματα στην ιστοσελίδα μέσω της γλώσσας, την οποία επέλεξε κατά την τελευταία επίσκεωή του. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται από το λογισμικό Open-Source Piwik για τη στατιστική αξιολόγηση των προσβάσεων επισκεπτών. 3
piwik_ignore Εάν κάποιος επισκέπτης αποφασίσει κατά της στατιστικής αξιολόγησης της πρόσβασής του από την Piwik, χρησιμοποιείται αυτό το Cookie. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται μόλις ένας χρήστης επισκεφτεί τη σελίδα "Τοποθεσίες" και στη σελίδα αυτή εμφανιστεί το Google Maps. Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται απευθείας από τη Google και δεν έχουν σχέση με το BusStore. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται μόλις ένας χρήστης επισκεφτεί την ιστοσελίδα του BusStore μέσω μιας διαφήμισης Google Adwords.Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται απευθείας από τη Google και δεν έχουν σχέση με το BusStore. 4

2. Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και χρήση εργαλείων ανάλυσης

a. Θα θέλαμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας στα ενδιαφέροντά σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα και με τον τρόπο αυτό να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Για να εντοπίζουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω εργαλεία ανάλυσης: Matomo.

b. Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε και να αναλύουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας με τη χρήση των λεγόμενων εργαλείων ανάλυσης, μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αντίρρησης χωρίς αναδρομική ισχύ («Opt-Out»).

Θα θέσουμε σε εφαρμογή την αντίρρησή σας, εγκαθιστώντας ένα Opt-Out Cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά για την καταχώρηση της αντίρρησής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, για τεχνικούς λόγους, το Opt-Out Cookie λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης όπου εγκαταστάθηκε. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

Χρήση Opt-Out-Cookie


× Κλείσιμο
× Κλείσιμο