BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Právní upozornění

Autorské právo

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafika, zvukové/video a animační soubory jakož jejichž aranžmá podléhají autorským právům a ostatním zákonům na ochranu vlastnictví. Je zakázáno kopírování, měnit a používat cokoli na jiné webové stránky jak k obchodním účelům tak i nebo předáváním třetím osobám. Některé internetové stránky EvoBus GmbH obsahují obrázky, které podléhají autorskému právu toho, jež je dal k dispozici.

Obchodní značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechna označení uvedená na internetových stránkách EvoBus GmbH zákonem chráněné obchodní značky EvoBus GmbH nebo Daimler AG, včetně označení modelových řad a všech log a emblémů.

Výroky směrované do budoucna

Mnoho internetových stránek obsahuje výhledy do budoucna, které se opírají o odhady managementu EvoBus GmbH nebo Daimler AG. Použitím slov jako jsou např. "očekáváme", "odhadujeme", "počítáme s", "chtěli bychom" a "plánujeme" na internetových stránkách se identifikují očekávání orientovaná do budoucna. Tyto výpovědi nevypovídají nic o stavu EvoBus GmbH nebo Daimler AG ve vztahu ke zveřejněným událostem v době zveřejnění mohou být zdrojem rizika a nejistot. Jak vyplývá ze zpráv, které předala Daimler AG americkým kontrolním orgánům nad dozorem burzy U.S. Securites and Exchange Commision (včetně nejnovějších ročních obchodních zpráv Form 20-F), je mnoho faktorů, které mohou mít vliv na skutečné výsledky oproti zde uvedeným odhadům. Mimo jiné mezi tyto vlivy patří mimo ostatních změn ve všeobecném obchodním styku změny směnných kurzů a výše úroků, uvedení nových konkurenčních výrobků a služeb a změny v obchodní politice. EvoBus GmbH a Daimler AG neodpovídají za tyto výpovědi orientované do budoucna, nebudou je aktualizovat, protože tyto vždy vycházejí z podkladů ze dne jejich zveřejnění.

Výrobky a ceny

Po ukončení uzávěrky jednotlivých stránek může dojít ke změnám. Údaje na těchto webových stránkách jsou proto pouze informativní. Vyhrazujeme si právo cenových změn a omylů. Vyobrazení mohou obsahovat příslušenství nebo speciální vybavení, které není součástí sériového objemu dodávky. Barevné odchylky jsou dány technicky. Tyto webové stránky mohou obsahovat údaje o službách, které se v některých zemích nenabízejí. Údaje o cenách a sériovém vybavení, zákonech a právních či daňových předpisech a jejich účinky mají účinnost pouze v určitých zemích. Výše a platnost cen platí pro den dodání. Pro skutečný, závazný stav se vždy obraťte na prodejní místo, generální zastoupení nebo dceřinou společnost.

Licenční práva

EvoBus GmbH by Vám chtěl nabídnout inovační a informativní internetový program. Doufáme proto, že z jeho kreativního obsahu budete mít stejnou radost jako máme my. Přesto bychom Vás chtěli požádat o pochopení, že EvoBus GmbH musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek a autorských práv a nemůže tak udělit na tyto internetové strány licenční práva.

Ručení a garance

Tyto informace jsou poskytovány bez jakékoli záruky EvoBus GmbH nebo záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo předpokládané. Vyloučeny jsou také předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, nebo porušení zákonů a patentů. I kdybychom předpokládali, že informace, které poskytujeme jsou přesné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Katalog autobusů, seznam použitých autobusů

Javascipt je deaktivován. K prohlížení této stránky musíte povolit Javascript ve svém prohlížeči.

Aktualizujte svůj prohlížeč. Tato stránka požaduje novější verzi prohlížeče.

Choose your language

×

Používání cookies

Pro optimální vytváření webových stránek a jejich průběžné zlepšování používá Daimler cookies. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním cookies.

Další informace

Cookies

EvoBus GmbH používá Cookies, pro sledování preferencí návštěvníků a optimalizaci internetových stránek. Cookies jsou malé soubory, které se přechodně (na 2 roky) ukládají na Váš pevný disk. To umožňuje ulehčení navigace a zvýšenou uživatelskou pohodu navštívených internetových stránek. Cookies také pomáhají při identifikaci obzvláště populárních oblastí naší internetové nabídky. Tak můžeme přizpůsobit obsah našich stránek přímo dle příslušných požadavků zlepšit tak naše nabídky. Cookies je možné využít na stanovení toho, zda již proběhla komunikace mezi vaším počítačem a našimi stránkami. Tyto Cookies umožňují identifikovat Váš počítač, ale neumožňují identifikace osoby. Samozřejmě můžete naše stránky prohlížet bez Cookies. Většina prohlížečů akceptuje Cookies automaticky. Ukládání Cookies na pevný disk můžete zakázat tím, že v nastavení Vašeho prohlížeče zvolíte "nespouštět Cookies". Podrobnosti naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče. V systémové složce můžete odkaz na www.bus-store.com kdykoli zrušit. Pokud neakceptujete žádné Cookies, může to vést k omezení funkčnosti naší nabídky.

Na naší webové stránce používáme tyto cookies:

Název cookie Popis Typ cookie
PHPSESSID Tyto cookie se zapisuje při vyvolání kontaktního formuláře, a je určena pro uložení údajů uživatele z formuláře do mezipaměti. 1
countryCode V této cookie se ukládá uživatelem zvolená verze webové stránky pro určitou zemi. 1
acceptedLanguage V této cookie se ukládá uživatelem zvolená jazyková verze webové stránky. 1
preferredLanguage V tomto cookie se ukládá URL oblíbené domovské stránce uživatele jazyka. Tento shlédnutí automaticky zobrazí při příští návštěvě v jazykové verze webových stránek. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Tyto cookies využívá Open-Source-Software Piwik pro statistické vyhodnocení přístupu návštěvníků. 3
piwik_ignore Pokud nějaký uživatel nesouhlasí se statistickým vyhodnocením svého přístupu, nastaví se tato cookie. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Tyto cookies se nastavují, pokud uživatel navštěvuje stránku "Lokality" a na této stránce se zobrazují Google Maps. Tyto cookies jsou nastavovány přímo Googlem a služba BusStore je žádným způsobem nevyužívá. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Tyto cookies jsou nastavovány, jakmile nějaký uživatel vyvolá webovou stránku BusStore prostřednictvím reklamy Google Adwords. Tyto cookies jsou nastavovány přímo Googlem a služba BusStore je žádným způsobem nevyužívá. 4

Vyhodnocování uživatelských dat

Používáme cookies k tomu, abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku.

Pro statistické zpracování dat se používá BusStore Piwik  web analýza.

Pokud nechcete, aby společnost BusStore shromažďovala a vyhodnocovala informace o vaší návštěvě, můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (opt-out).

K technické realizaci této námitky bude ve vašem prohlížeči uloženo cookie opt-out. Toto cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použito pouze pro prohlížeč, z něhož bylo spuštěno. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést opakovaně.

Opt-Out cookie spustit


× Zavřít
× Zavřít