BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Právní upozornění

Autorské právo

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafika, zvukové/video a animační soubory jakož jejichž aranžmá podléhají autorským právům a ostatním zákonům na ochranu vlastnictví. Je zakázáno kopírování, měnit a používat cokoli na jiné webové stránky jak k obchodním účelům tak i nebo předáváním třetím osobám. Některé internetové stránky EvoBus GmbH obsahují obrázky, které podléhají autorskému právu toho, jež je dal k dispozici.

Obchodní značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechna označení uvedená na internetových stránkách EvoBus GmbH zákonem chráněné obchodní značky EvoBus GmbH nebo Daimler AG, včetně označení modelových řad a všech log a emblémů.

Výroky směrované do budoucna

Mnoho internetových stránek obsahuje výhledy do budoucna, které se opírají o odhady managementu EvoBus GmbH nebo Daimler AG. Použitím slov jako jsou např. "očekáváme", "odhadujeme", "počítáme s", "chtěli bychom" a "plánujeme" na internetových stránkách se identifikují očekávání orientovaná do budoucna. Tyto výpovědi nevypovídají nic o stavu EvoBus GmbH nebo Daimler AG ve vztahu ke zveřejněným událostem v době zveřejnění mohou být zdrojem rizika a nejistot. Jak vyplývá ze zpráv, které předala Daimler AG americkým kontrolním orgánům nad dozorem burzy U.S. Securites and Exchange Commision (včetně nejnovějších ročních obchodních zpráv Form 20-F), je mnoho faktorů, které mohou mít vliv na skutečné výsledky oproti zde uvedeným odhadům. Mimo jiné mezi tyto vlivy patří mimo ostatních změn ve všeobecném obchodním styku změny směnných kurzů a výše úroků, uvedení nových konkurenčních výrobků a služeb a změny v obchodní politice. EvoBus GmbH a Daimler AG neodpovídají za tyto výpovědi orientované do budoucna, nebudou je aktualizovat, protože tyto vždy vycházejí z podkladů ze dne jejich zveřejnění.

Výrobky a ceny

Po ukončení uzávěrky jednotlivých stránek může dojít ke změnám. Údaje na těchto webových stránkách jsou proto pouze informativní. Vyhrazujeme si právo cenových změn a omylů. Vyobrazení mohou obsahovat příslušenství nebo speciální vybavení, které není součástí sériového objemu dodávky. Barevné odchylky jsou dány technicky. Tyto webové stránky mohou obsahovat údaje o službách, které se v některých zemích nenabízejí. Údaje o cenách a sériovém vybavení, zákonech a právních či daňových předpisech a jejich účinky mají účinnost pouze v určitých zemích. Výše a platnost cen platí pro den dodání. Pro skutečný, závazný stav se vždy obraťte na prodejní místo, generální zastoupení nebo dceřinou společnost.

Licenční práva

EvoBus GmbH by Vám chtěl nabídnout inovační a informativní internetový program. Doufáme proto, že z jeho kreativního obsahu budete mít stejnou radost jako máme my. Přesto bychom Vás chtěli požádat o pochopení, že EvoBus GmbH musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek a autorských práv a nemůže tak udělit na tyto internetové strány licenční práva.

Ručení a garance

Tyto informace jsou poskytovány bez jakékoli záruky EvoBus GmbH nebo záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo předpokládané. Vyloučeny jsou také předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, nebo porušení zákonů a patentů. I kdybychom předpokládali, že informace, které poskytujeme jsou přesné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Katalog autobusů, seznam použitých autobusů

Javascipt je deaktivován. K prohlížení této stránky musíte povolit Javascript ve svém prohlížeči.

Aktualizujte svůj prohlížeč. Tato stránka požaduje novější verzi prohlížeče.

Choose your language

×

Používáme Cookies

Tímto způsobem chceme naše webové stránky upravit, aby byly uživatelsky příjemnější, a neustále je zlepšovat. Dalším prohlížením těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.

Další informace najdete v našich pokynech ke cookie

Cookies

Poznámky k používání cookies a pro vyhodnocování uživatelských dat a používání analytických nástrojů

Používáme soubory cookie a podobné softwarové nástroje, jako je například HTML5 Storage nebo místní sdílené objekty (Local Shared Objects), (společně „Cookies“), abychom rozpoznali Vaše uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti našich webových stránek. Tyto informace pak využijeme ke zdokonalení designu webových stránek, čímž ještě více zvýšíme jejich uživatelský komfort. Pro tytéž účely používáme analytické nástroje Adobe Analytics a Google Analytics; zde lze také použít soubory cookie.

1. Funkce a použití cookies


a. Cookies jsou malé soubory, které ve vašem PC, notebooku nebo mobilním zařízení ukládá webová stránka, kterou prohlížíte. Můžeme z toho poznat např., zda mezi vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke spojení, nebo který jazyk nebo jiná nastavení preferujete. Soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

b. Používáte-li naše webové stránky, vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies.

Naše webové stránky si můžete prohlížet i bez souhlasu s používáním souborů cookies. Tj. můžete jejich používání odmítnout a cookies také kdykoliv smazat tak, že zvolíte odpovídající nastavení na vašem koncovém zařízení. To se provádí takto:

i. Většina prohlížecích programů je implicitně nastavena tak, že cookies akceptujete automaticky. Toto implicitní nastavení změníte tak, že ve svém prohlížeči aktivujete nastavení *neakceptovat cookies*.

ii. Cookies, které se do vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Podrobnosti o nastavení této funkce najdete v návodu k vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení.

iii. Informace k deaktivaci Local Shared Objects najdete pod následujícím odkazem:

Informace k deaktivaci Local Shared Objects

iv. Stejně jako používání souborů cookie je i jejich odmítnutí nebo smazání vázáno na použité zařízení a také na použitý prohlížeč. Proto musíte soubory cookie odmítnout nebo smazat pro každé Vaše zařízení a při použití více prohlížečů i pro každý prohlížeč samostatně.

c. Pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookie, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

d. Soubory cookie dělíme do následujících kategorií:

i. Nezbytně nutné cookies (typ 1)
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce správně pracovaly. Bez těchto cookies bychom Vám nemohli poskytovat služby jako např. konfigurátor vozidla.

ii. Funkční cookies (typ 2)
Tyto cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek . Ve funkčních cookies ukládáme např. Vaše jazyková nastavení.

iii. Výkonové cookies (typ 3)
Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem naše webové stránky používáte. To nám pomáhá poznat, které části naší internetové nabídky jsou obzvlášť populární, a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Další související informace najdete i v oddílu „Vyhodnocování uživatelských dat“.

iv. Cookies třetích subjektů (typ 4)
Tyto cookies určují třetí strany, např. sociální sítě jako Facebook, Twitter a Google+, jejichž obsah můžete integrovat prostřednictvím „sociálních pluginů“, které poskytují naše webové stránky. Podrobnější informace o použití a funkci sociálních pluginů naleznete v odstavci 4 našich Zásad ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Na naší webové stránce používáme tyto cookies:

Název cookie Popis Typ cookie
PHPSESSID Tyto cookie se zapisuje při vyvolání kontaktního formuláře, a je určena pro uložení údajů uživatele z formuláře do mezipaměti. 1
countryCode V této cookie se ukládá uživatelem zvolená verze webové stránky pro určitou zemi. 1
acceptedLanguage V této cookie se ukládá uživatelem zvolená jazyková verze webové stránky. 1
preferredLanguage V tomto cookie se ukládá URL oblíbené domovské stránce uživatele jazyka. Tento shlédnutí automaticky zobrazí při příští návštěvě v jazykové verze webových stránek. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Tyto cookies využívá Open-Source-Software Piwik pro statistické vyhodnocení přístupu návštěvníků. 3
piwik_ignore Pokud nějaký uživatel nesouhlasí se statistickým vyhodnocením svého přístupu, nastaví se tato cookie. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Tyto cookies se nastavují, pokud uživatel navštěvuje stránku "Lokality" a na této stránce se zobrazují Google Maps. Tyto cookies jsou nastavovány přímo Googlem a služba BusStore je žádným způsobem nevyužívá. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Tyto cookies jsou nastavovány, jakmile nějaký uživatel vyvolá webovou stránku BusStore prostřednictvím reklamy Google Adwords. Tyto cookies jsou nastavovány přímo Googlem a služba BusStore je žádným způsobem nevyužívá. 4

2. Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů

a. Chtěli bychom obsahy našich webových stránek cíleně přizpůsobit Vašim zájmům a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme následující analytický nástroj: Google Matomo.

b. Pokud nechcete, abychom shromažďovali a vyhodnocovali informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách pomocí uvedených analytických nástrojů, můžete to do budoucna kdykoliv odmítnout („Opt-Out“).

Vaše odmítnutí implementujeme nastavením souboru cookie opt-out ve vašem prohlížeči. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out je z technických důvodů funkční pouze v prohlížeči, v němž byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

Opt-Out cookie spustit


× Zavřít
× Zavřít