BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Ochrana osobních údajů

EvoBus GmbH se těší na Vaší návštěvu našich internetových stránek, jakož i zájem o naši firmu a výrobky. Vaše osobní data jsou u nás bezpečně chráněna a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich stránek cítili příjemně. Ochrana Vašich osobních dat při dalším zpracování je naší prioritou, kterou v našich obchodních procesech plně respektujeme. Osobní údaje, které byly zadány při návštěvě našich internetových stránek, zpracováváme vždy dle platných předpisů a zákonů příslušné země, ve které je umístěno středisko na zpracování dat. Naše politika zaměřená na ochranu osobních dat se ve 100% dceřiné společnosti Daimler AG řídí kodexem na zpracovávání dat platným v celém koncernu Daimler. Internetové stránky EvoBus GmbH mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, na tyto se ale ochrana dat již nevztahuje. EvoBus GmbH respektuje Vaše soukromí a osobnost.

Vyhledávání a zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte naše internetové stránky, uloží standardně naše servery jméno Vašeho poskytovatele služeb, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, stránky, které u nás navštívíte, jakož i datum a dobu trvání návštěvy. Navíc jsou osobní data ukládána pouze tehdy, pokud je zadáte v rámci přihlášení, registrace, dotazníku, soutěže nebo při provedení a uzavření smlouvy.

Užívání a poskytování osobních údajů a jejich účelové využití

EvoBus GmbH používá Vaše osobní data pouze pro technickou administraci internetových stránek, při správě zákazníků, dotazníku o výrobcích a pro marketing, v příslušně omezeném rozsahu. Vyšetřování popř. předání osobních dat na státem řízené organizace a úřady je prováděno pouze u případů vynucených na základě národní legislativy. Naši spolupracovníci, agentury a dceřiné společnosti jsou smluvně zavázány k mlčenlivosti a dodržování našeho kodexu chování.

Cookies

EvoBus GmbH používá Cookies, pro sledování preferencí návštěvníků a optimalizaci internetových stránek. Cookies jsou malé soubory, které se přechodně (na 2 roky) ukládají na Váš pevný disk. To umožňuje ulehčení navigace a zvýšenou uživatelskou pohodu navštívených internetových stránek. Cookies také pomáhají při identifikaci obzvláště populárních oblastí naší internetové nabídky. Tak můžeme přizpůsobit obsah našich stránek přímo dle příslušných požadavků zlepšit tak naše nabídky. Cookies je možné využít na stanovení toho, zda již proběhla komunikace mezi vaším počítačem a našimi stránkami. Tyto Cookies umožňují identifikovat Váš počítač, ale neumožňují identifikace osoby. Samozřejmě můžete naše stránky prohlížet bez Cookies. Většina prohlížečů akceptuje Cookies automaticky. Ukládání Cookies na pevný disk můžete zakázat tím, že v nastavení Vašeho prohlížeče zvolíte "nespouštět Cookies". Podrobnosti naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče. V systémové složce můžete odkaz na www.bus-store.com kdykoli zrušit. Pokud neakceptujete žádné Cookies, může to vést k omezení funkčnosti naší nabídky.

Možnost volby

Vaše údaje bychom chtěli využít pro možnost zasílat Vám informace o našich výrobcích či službách a popř. se zeptat na Váš názor. Samozřejmě je účast na takovýchto akcích dobrovolná. Pokud byste nebyli s účastí srozuměni, můžete nám kdykoli pomocí poštovní služby sdělit, abychom Vaše data příslušně zablokovali. Podrobnější informace naleznete na příslušné internetové stránce, dle příslušné jazykové mutace.

Bezpečnost

EvoBus GmbH používá všechny dostupné technické a organizační bezpečnostní opatření s cílem chránit Vámi předaná data před náhodným nebo úmyslným zneužitím, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále vylepšují na základě známého technologického vývoje.

Právo na informace

Na vyžádání Vám EvoBus GmbH písemně, dle příslušného zákona sdělí, zda a jaká osobní data u něj máte uložena. Pokud i přes naší snahu o správnost a aktuálnost dat došlo k uložení chybných informací, tak je na Vaše vyžádání ihned opravíme. Podrobnější informace naleznete na příslušné internetové stránce, dle příslušné jazykové mutace. Pokud máte otázky ke zpracování Vašich osobních dat, obraťte se na naši osobu odpovědnou za zpracovávání dat, která je se svým týmem k dispozici také při otázkách týkající se informací, podnětů a stížností.

Osoba pověřená koncernem k ochraně dat

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart

Data Protection Policy

Katalog autobusů, seznam použitých autobusů

Javascipt je deaktivován. K prohlížení této stránky musíte povolit Javascript ve svém prohlížeči.

Aktualizujte svůj prohlížeč. Tato stránka požaduje novější verzi prohlížeče.

Choose your language

×

Používání cookies

Pro optimální vytváření webových stránek a jejich průběžné zlepšování používá Daimler cookies. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním cookies.

Další informace

Cookies

EvoBus GmbH používá Cookies, pro sledování preferencí návštěvníků a optimalizaci internetových stránek. Cookies jsou malé soubory, které se přechodně (na 2 roky) ukládají na Váš pevný disk. To umožňuje ulehčení navigace a zvýšenou uživatelskou pohodu navštívených internetových stránek. Cookies také pomáhají při identifikaci obzvláště populárních oblastí naší internetové nabídky. Tak můžeme přizpůsobit obsah našich stránek přímo dle příslušných požadavků zlepšit tak naše nabídky. Cookies je možné využít na stanovení toho, zda již proběhla komunikace mezi vaším počítačem a našimi stránkami. Tyto Cookies umožňují identifikovat Váš počítač, ale neumožňují identifikace osoby. Samozřejmě můžete naše stránky prohlížet bez Cookies. Většina prohlížečů akceptuje Cookies automaticky. Ukládání Cookies na pevný disk můžete zakázat tím, že v nastavení Vašeho prohlížeče zvolíte "nespouštět Cookies". Podrobnosti naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče. V systémové složce můžete odkaz na www.bus-store.com kdykoli zrušit. Pokud neakceptujete žádné Cookies, může to vést k omezení funkčnosti naší nabídky.

Na naší webové stránce používáme tyto cookies:

Název cookie Popis Typ cookie
PHPSESSID Tyto cookie se zapisuje při vyvolání kontaktního formuláře, a je určena pro uložení údajů uživatele z formuláře do mezipaměti. 1
countryCode V této cookie se ukládá uživatelem zvolená verze webové stránky pro určitou zemi. 1
acceptedLanguage V této cookie se ukládá uživatelem zvolená jazyková verze webové stránky. 1
preferredLanguage V tomto cookie se ukládá URL oblíbené domovské stránce uživatele jazyka. Tento shlédnutí automaticky zobrazí při příští návštěvě v jazykové verze webových stránek. 1
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Tyto cookies využívá Open-Source-Software Piwik pro statistické vyhodnocení přístupu návštěvníků. 3
piwik_ignore Pokud nějaký uživatel nesouhlasí se statistickým vyhodnocením svého přístupu, nastaví se tato cookie. 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Tyto cookies se nastavují, pokud uživatel navštěvuje stránku "Lokality" a na této stránce se zobrazují Google Maps. Tyto cookies jsou nastavovány přímo Googlem a služba BusStore je žádným způsobem nevyužívá. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Tyto cookies jsou nastavovány, jakmile nějaký uživatel vyvolá webovou stránku BusStore prostřednictvím reklamy Google Adwords. Tyto cookies jsou nastavovány přímo Googlem a služba BusStore je žádným způsobem nevyužívá. 4

Vyhodnocování uživatelských dat

Používáme cookies k tomu, abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku.

Pro statistické zpracování dat se používá BusStore Piwik  web analýza.

Pokud nechcete, aby společnost BusStore shromažďovala a vyhodnocovala informace o vaší návštěvě, můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (opt-out).

K technické realizaci této námitky bude ve vašem prohlížeči uloženo cookie opt-out. Toto cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použito pouze pro prohlížeč, z něhož bylo spuštěno. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést opakovaně.

Opt-Out cookie spustit


× Zavřít
× Zavřít