BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Декларация за поверителност/Privacy Statement

Отговорно лице за защита на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните на ЕС:

ЕвоБус ООД
Mercedesstraße 127/6
70327 Щутгарт
Германия
електронна поща: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com


Отговорник за защита на личните данни:

Daimler AG
Отговорник за концерна за защита на личните данни
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Германия
електронна поща: dataprotection[at]daimler.com


1. Защита на личните данни

Благодарим Ви за Вашето посещение на нашите уебсайтове и за Вашия интерес към нашите предложения. Основен приоритет за нас е защитата на Вашите лични данни. В настоящата Декларация за поверителност ще Ви информираме по какъв начин събираме Ваши лични данни, как оперираме с тях, какви са целите и правните основания за тяхната употреба и какви са Вашите права във връзка с употребата им. Освен това ще Ви запознаем с Ръководството на Daimler за защита на личните данни:  
 
Ръководство на Daimler за защита на личните данни:.

Нашата Декларация за поверителност за употребата на нашите уебсайтове и Ръководството на Daimler AG за защита на личните данни не са валидни за Вашата активност в уебсайтовете на социални мрежи или сайтове за други услуги. Информация за съответните валидни разпоредби за защита на личните данни на други уебсайтове можете да откриете на самите уебсайтове.


2. Събиране и обработка на Вашите лични данни

a. Когато посещавате нашите уебсайтове, ние съхраняваме определени данни за използвания от Вас браузър и операционна система, датата и часа на посещението, достъпа (например дали сте успели да отворите страницата, или сте получили съобщение за грешка), употребата на функциите на уебсайта, евентуално въведените понятия за търсене, колко често отваряте отделни уебсайтове, наименованието на показаните файлове, количеството прехвърлени данни, уебсайт, от който сте пренасочени към нашите уебсайтове, и уебсайтове, към които сте прехвърлени от нашите уебсайтове, независимо дали сте щракнали върху линкове на нашите уебсайтове или директно сте въвели домейн в полето за въвеждане (например на същия прозорец) във Вашия браузър, в който сте отворили нашите уебсайтове. Освен това, от съображения за сигурност, по-специално с цел предотвратяване и разпознаване на атаки към нашите уебсайтове или опити за извършване на измами, ние съхраняваме вашия IP адрес и името на вашия доставчик на интернет услуги за период от седем дни.

b. Други лични данни запаметяваме единствено ако Вие сте ни предоставили тези данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договора, като в тези случаи употребата става само в рамките на изявеното от Вас съгласие или според валидните законови разпоредби (допълнителна информация можете да откриете в раздел „Правни основания за обработката на лични данни“).

c. Вие не сте задължени нито според законодателството, нито според договора да предоставяте Вашите лични данни. Но е възможно някои функции от нашите уебсайтове да са достъпни само при предоставяне на лични данни. В такъв случай, ако Вие не предоставите Вашите лични данни, е възможно функциите да не са на разположение изцяло или частично.


3. Цели на употреба


a. Събираните лични данни при посещението на някой от нашите уебсайтове се използват, за да подобряваме сайтовете си и да ги направим максимално удобни за Вас, както и да защитим нашите IT системи от атаки и други действия, противоречащи на законите.

b. Ако Вие сте ни предоставили други лични данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договора, ние използваме тези данни в необходимата степен само за посочените цели, за целите на обслужване на клиентите и доколкото е необходимо – за осъществяване на разплащания по евентуални бизнес процеси.


4. Предаване на лични данни на външни изпълнители на услуги; добавки за социални мрежи (Social Plug-ins)

a. Нашите уебсайтове може да съдържат оферти от външни изпълнители. Когато изберете такава оферта, ние прехвърляме данни в необходимата степен към съответния изпълнител на услугите (например че Вие сте открили тази оферта при нас и евентуално друга информация, която вече сте въвели в тази връзка на нашия уебсайт).  

b. Ако използваме на нашите уебсайтове така наречените „добавки за социални мрежи“ („Social Plug-ins“) за Facebook, Twitter и Google+, ние ги включваме по следния начин:

Когато посещавате нашите уебсайтове, добавките за социални мрежи са деактивирани, тоест не се прехвърлят никакви данни към операторите на тези мрежи. Ако Вие желаете да използвате някоя от тези мрежи, натиснете съответната добавка за социална мрежа, за да осъществите пряка връзка със сървъра на тази мрежа.

Ако сте регистрирани в социалната мрежа и в момента на активиране на добавката за социална мрежа сте влезли в своя потребителски акаунт, социалната мрежа може да регистрира Вашето посещение на нашия уебсайт във Вашия потребителски акаунт. Ако Вие желаете посещението Ви да не се регистрира, преди активирането на добавката за социална мрежа трябва да излезете от потребителския си акаунт в мрежата. Социалната мрежа не може да регистрира Вашето посещение на други уебсайтове на Daimler, ако не сте активирали също и добавката, която се намира там.

Когато Вие активирате добавка за социална мрежа, мрежата прехвърля съдържанието, което така става достъпно, директно към Вашия браузър, който Ви свързва с нашия уебсайт. В такава ситуация е възможно прехвърлянето на някои данни да бъде инициирано и управлявано от съответната социална мрежа. Относно Вашата връзка със социална мрежа осъществения пренос на данни между мрежата и Вашата система и Вашите операции с тази платформа е валидна единствено политиката за поверителност на съответната мрежа.

Добавката за социална мрежа остава активирана, докато Вие я деактивирате или докато изтриете бисквитките.

Указания за бисквитките

c. Ако щракнете върху линк към оферта или активирате добавка за социална мрежа, е възможно личните данни да попаднат в изпълнители на услуги в страни извън Европейската икономическа зона, които от гледна точка на Европейския съюз („ЕС“) и стандартите на ЕС не гарантират подходящо „адекватно ниво на защита“ при обработката на лични данни. Имайте предвид тези обстоятелства, когато желаете да щракнете върху даден линк или да активирате добавка за социална мрежа и по този начин да позволите разкриването на Вашите лични данни.


5. Анализ на данни за потребление; прилагане на инструменти за анализ


a. Ние бихме желали да адаптираме съдържанието на нашите интернет страници колкото е възможно по-близо до Вашите интереси, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да разпознаваме предпочитанията на потребителите и особено популярни направления от нашите уебсайтове, ние използваме следните инструменти за анализ: Matomo.

b. Ако не желаете ние да събираме и анализираме информация относно Вашите посещения на нашите уебсайтове чрез посочените инструменти за анализ, можете по всяко време да прекратите обработката на данни за по-нататъшни посещения („Opt-Out“).

За техническото осъществяване на този отказ във Вашия браузър се поставят бисквитки Opt-Out. Тези бисквитки служат единствено за регистрирането на Вашия отказ. Имайте предвид, че поради технически причини бисквитките Opt-Out са валидни само за браузъра, от който са зададени. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или друго устройство, е необходимо отново да направите настройката Opt-Out.

6. Сигурност

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.


7. Правни основания за обработката на лични данни


a. Ако Вие сте дали Вашето съгласие за обработка на Вашите лични данни, това съгласие представлява правно основание за обработката (чл. 6, ал. 1, буква a) от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR)).

b. При обработка на данните с цел подготовка или изпълнение на договора с Вас правното основание е чл. 6, ал. 1, буква б) на GDPR.

c. Когато обработката на Вашите лични данни се изисква при изпълнение на нашите законови задължения (например за съхранение на данни), ние сме задължени за това съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) на GDPR.

d. Освен това ние обработваме лични данни с цел защита на нашите законни интереси, както и на законно признати интереси на трети страни съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR. Например законно признат интерес представлява запазването на функционалността и безопасността на нашите IT системи, а също така продажбата на пазара на собствени и чужди продукти и услуги и законово изискваната документация за търговски контакти.


8. Изтриване на Вашите лични данни


Вашият IP адрес и името на Вашия доставчик на интернет, които съхраняваме само от съображения за сигурност, се изтриват след седем дни. В останалите случаи ние изтриваме Вашите лични данни, когато отпадне основанието, поради което ги събираме и обработваме. След този момент данните се запаметяват само ако това се изисква съгласно законите, директивите или други правни разпоредби на Европейския съюз или на друга страна членка на Европейския съюз, които ние сме задължени да спазваме.


9. Права на субектите на обработваните лични данни


a. Като субект на обработваните лични данни Вие имате правото да получите уведомление относно обработката (чл. 15 GDPR), да коригирате обработваните данни (чл. 16 GDPR), да поискате Вашите данни да бъдат изтрити (чл. 17 GDPR), да ограничите обработката на данни (чл. 18 GDPR) както и право да пренесете личните си данни (чл. 20 GDPR).

b. В случай че Вие сте дали Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни, Вие имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си. Това оттегляне на съгласието не накърнява законосъобразността на извършената обработка на Ваши лични данни до момента на оттеглянето на съгласието. Също така в сила остава по-нататъшната обработка на тези данни въз основа на друго правно основание, например за изпълнението на законови задължения (вижте раздел „Правни основания за обработката на лични данни“).

c. Право на възражение
Вие имате правото поради причини, които зависят от Вашата специфична ситуация, по всяко време да подадете възражение срещу обработката на Ваши лични данни, която се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква д) на GDPR (Обработка на данни поради причина от обществен интерес) или чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR (Обработка на лични данни въз основа на баланса на основни права). В случай че Вие подадете възражение, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни само ако можем да докажем съществуването на задължителни основателни причини, които са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или дотолкова, доколкото обработката на данни е необходима за упражняването и защитата на законни интереси.

d. Вашите заявления или декларации по възможност изпращайте на долупосочения адрес:
mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com.

e. В случай че считате, че обработката на Вашите лични данни е в нарушение на определени законови разпоредби, Вие имате правото да подадете жалба до някой от компетентните органи, отговарящи за контрола върху защитата на личните данни (чл. 77 GDPR).


10. Бюлетин


Ако се абонирате за някой от бюлетините, предлагани на нашия уебсайт, данните, които се използват при регистрацията за изпращане на бюлетина, се използват само за изпращане на бюлетина, доколкото Вие не сте дали съгласие за друг вид употреба. Можете по всяко време да прекратите абонамента си чрез опцията за прекратяване, предвидена в бюлетина.


11. Централизирана услуга за достъп на Daimler AG


Чрез централизираната услуга за достъп на Daimler AG можете да се регистрирате за всички свързани с услугата уебсайтове и приложения на концерна Daimler и неговите марки. Условията за употреба на централизираната услуга за достъп на Daimler AG можете да разгледате на следния линк:

Условия за употреба на централизираната услуга за достъп на Daimler AG


12. Бисквитки


Информация за използваните от нас бисквитки и техните функции ще откриете в нашите Указания за бисквитките.

Указания за бисквитките


Актуалност: май 2018 г.

нашите употребявани автобуси подредени по:

Javascript е изключен Моля включете javascript във Вашия browser, за да използвате тази страница

Моля актуализирайте Вашия browser. Тази страница изисква актуален browser.

Choose your language

×

Daimler използва бисквитки

По този начин искаме да направим уебсайтовете си по-лесни за употреба и да ги подобряваме непрекъснато. При използване на нашия уебсайт Вие изрично се съгласявате с употребата и съхраняването на бисквитки.

Повече информация ще откриете в раздел Информация за бисквитките.

бисквитки

Daimler използва бисквитки и подобни технологии като например HTML5 Storage или Local Shared Objects (по-нататък в текста наричани общо „бисквитки“), за да разпознава предпочитанията на потребителя и да оформя оптимално уебсайтовете. Това позволява облекчаване на навигацията и висока степен на удобство за потребителя на даден уебсайт. 

Бисквитките са малки файлове, които се запаметяват на Вашето крайно устройство. Тях може да използваме, за да установим дали от Вашето крайно устройство вече е осъществявана комуникация към нашите сайтове. Идентифицира се само бисквитката на Вашето крайно устройство. Личните данни може да се запаметят в бисквитките, когато сте дали съгласието си или когато това непременно е необходимо технически, напр. за да се позволи защитен Login.

Когато използвате нашия уебсайт, съгласете се с ползването и запаметяването на бисквитки на Вашето крайно устройство. Можете да използвате нашия уебсайт също и без бисквитки. Повечето браузъри приемат бисквитките автоматично. Можете да възпрепятствате запаметяването на бисквитки на Вашето крайно устройство, като изберете във Вашите настройки на браузъра *неприемане на бисквитки*. По всяко време можете на изтриете на Вашето крайно устройство вече запаметените бисквитки. Как точно функционира това, моля, информирайте се от инструкцията на Вашия производител на браузъра, съответно крайното устройство. Допълнителна информация за деактивиране на Local Shared Objects ще намерите тук. Ако не приемате бисквитки, това може да доведе до функционални ограничения на нашите оферти. 

Ние разделяме бисквитките на следните категории:

Непременно необходими бисквитки (тип 1)

Тези бисквитки са задължително необходими, за да може уебсайтът и неговите функции да работят правилно. Без тези бисквитки някои услуги, като напр. автомобилен конфигуратор, не могат да се предоставят.

Функционални бисквитки (тип 2)

Тези бисквитки позволяват да се подобри комфортът и услугата на уебсайта и да се предоставят различни функции на разположение. Например може да се запаметят настройките за език във функционалните бисквитки.

Ефективни бисквитки (тип 3)

Тези бисквитки събират информация за това, как използвате уебсайта. Ефективните бисквитки например ни помагат при идентифициране на особено популярни области на нашата интеренет оферта. Така можем да съгласуваме съдържанието на нашите уебсайтове целенасочено към Вашите нужди и да подобрим нашата оферта за Вас. Информацията, която се събира с тези бисквитки не е лична. Допълнителна информация за събирането и анализа на информацията можете да получите в раздел „Анализ на данните за ползване“.

Бисквитки на трети лица (тип 4)

Тези бисквитки се задават от трето лице, напр. Social Networks. На първо място те се използват, за да се интегрират Social Media съдържания като Social Plugins на нашите страници.

На нашите страници ние използваме следните бисквитки:

Бисквитка име Описание Бисквитка тип
PHPSESSID Тази бисквитка се записва при извикване на формуляр за контакт за междинно запаметяване на данните от формуляра на даден потребител. Непременно необходими бисквитки (тип 1)
countryCode В тази бисквитка се запаметява избраната от потребителя версия на държавата на уебсайта. Непременно необходими бисквитки (тип 1)
acceptedLanguage Тази бисквитка съдържа избраната от потребителя езикова версия на уебсайта. Непременно необходими бисквитки (тип 1)
preferredLanguage В тази бисквитка се запаметява URL на предпочитаната от потребителя езикова начална страница. По този начин потребителят достига при следващото си посещение автоматично вече избраната от него езикова версия на уебсайта. Непременно необходими бисквитки (тип 1)
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Тези бисквитки се използват от Open-Source-Software Piwik за статистичен анализ на потребителските достъпи. Ефективни бисквитки (тип 3)
piwik_ignore Ако даден потребител не желае статистически анализ на своя потребителски достъп чрез Piwik, се поставя тази бисквитка. Ефективни бисквитки (тип 3)
ppibustrack В тази бисквитка е заложен един специален ID-номер, за да могат да бъдат анализирани посещенията на страницата и избираните автобуси. По този начин може да се установи кой автобус, колко пъти е представлявал интерес за посетителите на страницата и от коя страна те идват. Ефективни бисквитки (тип 3)
PREF
NID
SNID
khcookie
Тези бисквитки се задават веднага щом даден потребител посети страницата "Локации" и на тази страница се покаже Google Maps. Тези бисквитки се задават при това директно от Google и не се използват по никакъв начин от Daimler. Бисквитки на трети лица (тип 4)
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Тези бисквитки се задават веднага щом даден потребител извика BusStore уебсайта чрез Google Adwords Werbung. Тези бисквитки се задават при това директно от Google и не се използват по никакъв начин от Daimler. Бисквитки на трети лица (тип 4)

Анализ на данните за ползване

Анализ на данните за ползване

Ние използваме бисквитки, за да разпознаваме предпочитанията на посетителите и особено популярните области на нашите интернет оферти. Така можем да съгласуваме съдържанието на нашите интернет старници целенасочено към Вашите нужди и да подобрим нашата оферта за Вас. 

За статистическа обработка на данните Daimler използва Piwik Webanalyse.

Ако не желаете Daimler да събира и анализира информация за Вашето посещение, по всяко време можете да се противопоставите на това в бъдеще (Opt-Out).

За техническо прилагане на това възражение във Вашия браузър се поставя една Opt-Out бисквитка. Тази бисквитка служи само за съотнасяне на Вашето възражение. Моля, обърнете внимание, че Opt-Out бисквитката по технически причини може да се използва само за браузъра, от който е поставена. Когато искате да изтриете бисквитките или да ги използвате на друг браузър, съотв. друго крайно устройство, трябва отново да предприемете Opt-Out.

Поставяне на Opt-Out бисквитка


× Затваряне
× Затваряне