BusStore - Pre-owned. From Mercedes-Benz and Setra.

Tried. Tested. Trusted.

Правни указания

Авторско право

Copyright 2001-2018 EvoBus GmbH. Всички права запазени. Всички текстове, изображения, графики, звукови, видео и анимационни файлове, както и техните аранжименти се подчиняват на авторското право и на другите закони за защита на интелектуалната собственост. Не се разрешавата копирането им нито за търговски цели или предоставяне, нито промененото им използване по други Web страници. Някои интернет страници на EvoBus GmbH съдържат също и изображения, които се подчиняват на авторското право на този, който ги е предоставил на разположение.

Търговски марки

Където не е посочено друго, всички посочени на интернет страницата на EvoBus GmbH марки са законово защитени търговски марки на EvoBus GmbH или на Daimler AG, включително моделните имена, както и всички лога и емблеми на фирмата.

Сведения, ориентирани към бъдещето

Много интернет страници съдържат сведения, ориентирани към бъдещето, които се основават на оценки на мениджмънта на EvoBus GmbH или на Daimler AG. С използването на думи като"очаквам", "оценявам", "разчитам на", "възнамерявам" и "планирам" на тези интернет страници се цели да се идентифицират сведения, отнасящи се за бъдещето. Подобни сведения посочват изгледите на EvoBus GmbH или на Daimler AG по отношение на бъдещи събития отново към момента, когато са били извършени и са рисковани и несигурни. Както е обяснено в докладите, които Daimler AG представя на американския регулиращ орган на борсата U.S. Securities and Exchange Commission (включително на последния годишен отчет форма 20-F), много от тези влияния могат да доведат до това, действителните резултати значително да се отклоняват от посочените оценки. Към такива влияния се числят, наред с другите промени в общите икономически и търговски рамкови условия, промените на нивото на лихвите, въвеждането на конкурентни продукти, недостатъчното приемане на новите продукти и услуги и промените в стратегия на фирмата. EvoBus GmbH и Daimler AG отхвърлят всякакво намерение или задължение за себе си да актуализират тези насочени към бъдещето сведения текущо, защото те изхождат само от обстоятелствата в деня на тяхната публикация.

Продукти и цени

След редакционното приключване на отделни страници е възможно да са възникнали промени. Данните на тази Web страница трябва да се разглеждат като приблизителни. Възможни са промени на цените и грешки. Изображенията може да съдържат също и аксесоари и специално оборудване, които не се съдържат в серийния обхват на доставката. Отклоненията в цвета са технически обусловени. Тази Web страница може също така да съдържа типове и сервизни услуги, които се предлагат в отделните държави. Сведенията за цени и серийно оборудване, за законови, правни и данъчни предписания и влияния са валидни само за определени държави. Валидни са само цените за деня на доставка. Обърнете се за сведения за обвързващата последна версия, моля, към BusStore бюро за продажба, генерално представителство или към дъщерно дружество.

Лицензни права

EvoBus GmbH желае да Ви оферира иновативна и информативна интернет програма. Надяваме се, че също ще се радвате на нашето креативно оформление като нас. Ние обаче Ви молим за разбиране, че EvoBus GmbH трябва да пази Вашата интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки и авторско право и тези интернет страници не могат да предоставят лицензни права за интелектуалната собственост на EvoBus GmbH.

Отговорност и законова гаранция

EvoBus GmbH предоставя на разположение информацията без всякаква гаранция или законова гаранция от всякакъв вид, независимо дали изрична или мълчалива. Изключени са също така мълчаливи законови гаранции относно продаваемост, пригодност за определени цели или ненарушаване на закони и патенти. Дори ако изходим от това, че дадената от нас информация съответства на действителността, тя все пак може да съдържа грешки или неточности.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

нашите употребявани автобуси подредени по:

Javascript е изключен Моля включете javascript във Вашия browser, за да използвате тази страница

Моля актуализирайте Вашия browser. Тази страница изисква актуален browser.

Choose your language

×

Daimler използва бисквитки

По този начин искаме да направим уебсайтовете си по-лесни за употреба и да ги подобряваме непрекъснато. При използване на нашия уебсайт Вие изрично се съгласявате с употребата и съхраняването на бисквитки.

Повече информация ще откриете в раздел Информация за бисквитките.

бисквитки

Daimler използва бисквитки и подобни технологии като например HTML5 Storage или Local Shared Objects (по-нататък в текста наричани общо „бисквитки“), за да разпознава предпочитанията на потребителя и да оформя оптимално уебсайтовете. Това позволява облекчаване на навигацията и висока степен на удобство за потребителя на даден уебсайт. 

Бисквитките са малки файлове, които се запаметяват на Вашето крайно устройство. Тях може да използваме, за да установим дали от Вашето крайно устройство вече е осъществявана комуникация към нашите сайтове. Идентифицира се само бисквитката на Вашето крайно устройство. Личните данни може да се запаметят в бисквитките, когато сте дали съгласието си или когато това непременно е необходимо технически, напр. за да се позволи защитен Login.

Когато използвате нашия уебсайт, съгласете се с ползването и запаметяването на бисквитки на Вашето крайно устройство. Можете да използвате нашия уебсайт също и без бисквитки. Повечето браузъри приемат бисквитките автоматично. Можете да възпрепятствате запаметяването на бисквитки на Вашето крайно устройство, като изберете във Вашите настройки на браузъра *неприемане на бисквитки*. По всяко време можете на изтриете на Вашето крайно устройство вече запаметените бисквитки. Как точно функционира това, моля, информирайте се от инструкцията на Вашия производител на браузъра, съответно крайното устройство. Допълнителна информация за деактивиране на Local Shared Objects ще намерите тук. Ако не приемате бисквитки, това може да доведе до функционални ограничения на нашите оферти. 

Ние разделяме бисквитките на следните категории:

Непременно необходими бисквитки (тип 1)

Тези бисквитки са задължително необходими, за да може уебсайтът и неговите функции да работят правилно. Без тези бисквитки някои услуги, като напр. автомобилен конфигуратор, не могат да се предоставят.

Функционални бисквитки (тип 2)

Тези бисквитки позволяват да се подобри комфортът и услугата на уебсайта и да се предоставят различни функции на разположение. Например може да се запаметят настройките за език във функционалните бисквитки.

Ефективни бисквитки (тип 3)

Тези бисквитки събират информация за това, как използвате уебсайта. Ефективните бисквитки например ни помагат при идентифициране на особено популярни области на нашата интеренет оферта. Така можем да съгласуваме съдържанието на нашите уебсайтове целенасочено към Вашите нужди и да подобрим нашата оферта за Вас. Информацията, която се събира с тези бисквитки не е лична. Допълнителна информация за събирането и анализа на информацията можете да получите в раздел „Анализ на данните за ползване“.

Бисквитки на трети лица (тип 4)

Тези бисквитки се задават от трето лице, напр. Social Networks. На първо място те се използват, за да се интегрират Social Media съдържания като Social Plugins на нашите страници.

На нашите страници ние използваме следните бисквитки:

Бисквитка име Описание Бисквитка тип
PHPSESSID Тази бисквитка се записва при извикване на формуляр за контакт за междинно запаметяване на данните от формуляра на даден потребител. Непременно необходими бисквитки (тип 1)
countryCode В тази бисквитка се запаметява избраната от потребителя версия на държавата на уебсайта. Непременно необходими бисквитки (тип 1)
acceptedLanguage Тази бисквитка съдържа избраната от потребителя езикова версия на уебсайта. Непременно необходими бисквитки (тип 1)
preferredLanguage В тази бисквитка се запаметява URL на предпочитаната от потребителя езикова начална страница. По този начин потребителят достига при следващото си посещение автоматично вече избраната от него езикова версия на уебсайта. Непременно необходими бисквитки (тип 1)
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Тези бисквитки се използват от Open-Source-Software Piwik за статистичен анализ на потребителските достъпи. Ефективни бисквитки (тип 3)
piwik_ignore Ако даден потребител не желае статистически анализ на своя потребителски достъп чрез Piwik, се поставя тази бисквитка. Ефективни бисквитки (тип 3)
ppibustrack В тази бисквитка е заложен един специален ID-номер, за да могат да бъдат анализирани посещенията на страницата и избираните автобуси. По този начин може да се установи кой автобус, колко пъти е представлявал интерес за посетителите на страницата и от коя страна те идват. Ефективни бисквитки (тип 3)
PREF
NID
SNID
khcookie
Тези бисквитки се задават веднага щом даден потребител посети страницата "Локации" и на тази страница се покаже Google Maps. Тези бисквитки се задават при това директно от Google и не се използват по никакъв начин от Daimler. Бисквитки на трети лица (тип 4)
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Тези бисквитки се задават веднага щом даден потребител извика BusStore уебсайта чрез Google Adwords Werbung. Тези бисквитки се задават при това директно от Google и не се използват по никакъв начин от Daimler. Бисквитки на трети лица (тип 4)

Анализ на данните за ползване

Анализ на данните за ползване

Ние използваме бисквитки, за да разпознаваме предпочитанията на посетителите и особено популярните области на нашите интернет оферти. Така можем да съгласуваме съдържанието на нашите интернет старници целенасочено към Вашите нужди и да подобрим нашата оферта за Вас. 

За статистическа обработка на данните Daimler използва Piwik Webanalyse.

Ако не желаете Daimler да събира и анализира информация за Вашето посещение, по всяко време можете да се противопоставите на това в бъдеще (Opt-Out).

За техническо прилагане на това възражение във Вашия браузър се поставя една Opt-Out бисквитка. Тази бисквитка служи само за съотнасяне на Вашето възражение. Моля, обърнете внимание, че Opt-Out бисквитката по технически причини може да се използва само за браузъра, от който е поставена. Когато искате да изтриете бисквитките или да ги използвате на друг браузър, съотв. друго крайно устройство, трябва отново да предприемете Opt-Out.

Поставяне на Opt-Out бисквитка


× Затваряне
× Затваряне